Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany 31-ST-L30-ANG-B1.2
Reguły punktacji przedmiotu

01-DZBI06 - Biologia - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
01-DZBT06 - Biotechnologia - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
01-DZMOS06 - Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
01-S1BI12 - Biologia - stacjonarne I stopnia
01-S1BT12 - Biotechnologia - stacjonarne I stopnia
01-S1MOS12 - Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne I stopnia
01-S2BI12 - Biologia - stacjonarne II stopnia
01-S2BT12 - Biotechnologia - stacjonarne II stopnia
01-S2MOS12 - Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne II stopnia
02-DZBN07 - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLG07 - Filologia germańska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLP07 - Filologia polska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZKU07 - Kulturoznawstwo /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-S1BN12 - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - stacjonarne I stopnia
02-S1FLP12 - Filologia polska - stacjonarne I stopnia
02-S1IE14 - Informacja w instytucjach e-społeczeństwa - stacjonarne I stopnia
02-S1KM13 - Kultury mediów - stacjonarne I stopnia
02-S1KP12 - Komunikacja promocyjna i kryzysowa - stacjonarne I stopnia
02-S1KU12 - Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
02-S1MP14 - Międzynarodowe studia polskie - stacjonarne I stopnia
02-S1PI14 - Sztuka pisania - stacjonarne I stopnia
02-S2FG12 - Filologia germańska - stacjonarne II stopnia
03-DUMT08 - Matematyka - stacjonarne II stopnia (2008/2009)
03-DZBF10 - Biofizyka - stacjonarne I stopnia
03-DZEFZ09 - Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia
03-DZFM08 - Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie) /2008/2009/
03-DZFT11 - Fizyka techniczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-DZFZ07 - Fizyka - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
03-DZIN06 - Informatyka - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
03-DZMT07 - Matematyka - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
03-S1BF12 - Biofizyka - stacjonarne I stopnia
03-S1CH12 - Chemia- stacjonarne I stopnia
03-S1EFZ12 - Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia
03-S1FM12 - Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-S1FT12 - Fizyka techniczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-S1FZ12 - Fizyka - stacjonarne I stopnia
03-S1IN12 - Informatyka - stacjonarne I stopnia
03-S1IS14 - Informatyka stosowana - stacjonarne I stopnia /inżynierskie/
03-S1MT12 - Matematyka - stacjonarne I stopnia
03-S1TCH12 - Technologia chemiczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-S2CH12 - Chemia - stacjonarne II stopnia
04-DZGE06 - Geologia - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
04-DZGF06 - Geografia - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
04-S1GE12 - Geologia - stacjonarne I stopnia
04-S1GF12 - Geografia - stacjonarne I stopnia
04-S1GS15 - Geologia stosowana - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
04-S1GZ12 - Geofizyka - stacjonarne I stopnia
04-S1IZ15 - Inżynieria zagrożeń środowiskowych - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
04-S2GF12 - Geografia - stacjonarne II stopnia
05-DZFI07 - Filozofia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZHI07 - Historia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZHS08 - Historia sztuki - stacjonarne I stopnia (2008/2009)
05-DZPO07 - Politologia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZSO07 - Socjologia /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
05-DZSP09 - Praca socjalna - stacjonarne I stopnia
05-N1BM14 - Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - niestacjonarne I stopnia
05-S1BM14 - Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - stacjonarne I stopnia
05-S1DF12 - Doradztwo filozoficzne i coaching - stacjonarne I stopnia
05-S1DK12 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - stacjonarne I stopnia
05-S1DP14 - Doradztwo polityczne i publiczne - stacjonarne I stopnia
05-S1FI12 - Filozofia - stacjonarne I stopnia
05-S1HI12 - Historia - stacjonarne I stopnia
05-S1HS12 - Historia sztuki - stacjonarne I stopnia
05-S1KO15 - Kognitywistyka - studia stacjonarne I stopnia
05-S1PO12 - Politologia - stacjonarne I stopnia
05-S1SN14 - Stosowane nauki społeczne - stacjonarne I stopnia
05-S1SO12 - Socjologia - stacjonarne I stopnia
05-S1SP12 - Praca socjalna - stacjonarne I stopnia
05-S1TH13 - Turystyka historyczna - stacjonarne I stopnia
06-N1PE12 - Pedagogika - niestacjonarne I stopnia
06-S1PC13 - Pedagogika specjalna - stacjonarne I stopnia
06-S1PE12 - Pedagogika - stacjonarne I stopnia
06-SMPS12 - Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
07-DZAD09 - Administracja - stacjonarne I stopnia
07-S1AD12 - Administracja - stacjonarne I stopnia
07-S1PB13 - Przedsiębiorczość - stacjonarne I stopnia
07-S2AD12 - Administracja - stacjonarne II stopnia
07-SMPR12 - Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie
08-DZETI07 - Edukacja techniczno-informatyczna /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
08-DZIB07 - Inżynieria biomedyczna - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
08-DZINI10 - Informatyka - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-DZMA08 - Inżynieria materiałowa - stacjonarne I stopnia (2008/2009)
08-DZMCH11 - Mechatronika - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-S1ETI12 - Edukacja techniczno-informatyczna - stacjonarne I stopnia
08-S1IB12 - Inżynieria biomedyczna - stacjonarne I stopnia
08-S1INI12 - Informatyka - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-S1MA12 - Inżynieria materiałowa - stacjonarne I stopnia
08-S1MCH12 - Mechatronika - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-S2MA12 - Inżynieria materiałowa - stacjonarne II stopnia (studia trzysemestralne)
09-S1OF12 - Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia
09-S1RE12 - Reżyseria - stacjonarne I stopnia
09-SMRF12 - Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - stacjonarne jednolite magisterskie
11-DMTI07 - Teologia - stacjonarne jednolite magisterskie (2007/2008)
11-DMTIP06 - Teologia pastoralna - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
11-DZNR09 - Nauki o rodzinie - stacjonarne I stopnia
11-S1NR12 - Nauki o rodzinie - stacjonarne I stopnia
11-SMTI12 - Teologia - stacjonarne jednolite magisterskie
11-SMTIP12 - Teologia pastoralna - stacjonarne jednolite magisterskie
35-S1ZA12 - Zarządzanie - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
01-DZBI06
Biologia - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
01-DZBT06
Biotechnologia - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
01-DZMOS06
Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
01-S1BI12
Biologia - stacjonarne I stopnia
01-S1BT12
Biotechnologia - stacjonarne I stopnia
01-S1MOS12
Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne I stopnia
01-S2BI12
Biologia - stacjonarne II stopnia
01-S2BT12
Biotechnologia - stacjonarne II stopnia
01-S2MOS12
Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne II stopnia
02-DZBN07
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLG07
Filologia germańska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLP07
Filologia polska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZKU07
Kulturoznawstwo /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-S1BN12
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - stacjonarne I stopnia
02-S1FLP12
Filologia polska - stacjonarne I stopnia
02-S1IE14
Informacja w instytucjach e-społeczeństwa - stacjonarne I stopnia
02-S1KM13
Kultury mediów - stacjonarne I stopnia
02-S1KP12
Komunikacja promocyjna i kryzysowa - stacjonarne I stopnia
02-S1KU12
Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
02-S1MP14
Międzynarodowe studia polskie - stacjonarne I stopnia
02-S1PI14
Sztuka pisania - stacjonarne I stopnia
02-S2FG12
Filologia germańska - stacjonarne II stopnia
03-DUMT08
Matematyka - stacjonarne II stopnia (2008/2009)
03-DZBF10
Biofizyka - stacjonarne I stopnia
03-DZEFZ09
Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia
03-DZFM08
Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie) /2008/2009/
03-DZFT11
Fizyka techniczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-DZFZ07
Fizyka - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
03-DZIN06
Informatyka - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
03-DZMT07
Matematyka - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
03-S1BF12
Biofizyka - stacjonarne I stopnia
03-S1CH12
Chemia- stacjonarne I stopnia
03-S1EFZ12
Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia
03-S1FM12
Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-S1FT12
Fizyka techniczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-S1FZ12
Fizyka - stacjonarne I stopnia
03-S1IN12
Informatyka - stacjonarne I stopnia
03-S1IS14
Informatyka stosowana - stacjonarne I stopnia /inżynierskie/
03-S1MT12
Matematyka - stacjonarne I stopnia
03-S1TCH12
Technologia chemiczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-S2CH12
Chemia - stacjonarne II stopnia
04-DZGE06
Geologia - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
04-DZGF06
Geografia - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
04-S1GE12
Geologia - stacjonarne I stopnia
04-S1GF12
Geografia - stacjonarne I stopnia
04-S1GS15
Geologia stosowana - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
04-S1GZ12
Geofizyka - stacjonarne I stopnia
04-S1IZ15
Inżynieria zagrożeń środowiskowych - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
04-S2GF12
Geografia - stacjonarne II stopnia
05-DZFI07
Filozofia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZHI07
Historia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZHS08
Historia sztuki - stacjonarne I stopnia (2008/2009)
05-DZPO07
Politologia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZSO07
Socjologia /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
05-DZSP09
Praca socjalna - stacjonarne I stopnia
05-N1BM14
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - niestacjonarne I stopnia
05-S1BM14
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - stacjonarne I stopnia
05-S1DF12
Doradztwo filozoficzne i coaching - stacjonarne I stopnia
05-S1DK12
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - stacjonarne I stopnia
05-S1DP14
Doradztwo polityczne i publiczne - stacjonarne I stopnia
05-S1FI12
Filozofia - stacjonarne I stopnia
05-S1HI12
Historia - stacjonarne I stopnia
05-S1HS12
Historia sztuki - stacjonarne I stopnia
05-S1KO15
Kognitywistyka - studia stacjonarne I stopnia
05-S1PO12
Politologia - stacjonarne I stopnia
05-S1SN14
Stosowane nauki społeczne - stacjonarne I stopnia
05-S1SO12
Socjologia - stacjonarne I stopnia
05-S1SP12
Praca socjalna - stacjonarne I stopnia
05-S1TH13
Turystyka historyczna - stacjonarne I stopnia
06-N1PE12
Pedagogika - niestacjonarne I stopnia
06-S1PC13
Pedagogika specjalna - stacjonarne I stopnia
06-S1PE12
Pedagogika - stacjonarne I stopnia
06-SMPS12
Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
07-DZAD09
Administracja - stacjonarne I stopnia
07-S1AD12
Administracja - stacjonarne I stopnia
07-S1PB13
Przedsiębiorczość - stacjonarne I stopnia
07-S2AD12
Administracja - stacjonarne II stopnia
07-SMPR12
Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie
08-DZETI07
Edukacja techniczno-informatyczna /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
08-DZIB07
Inżynieria biomedyczna - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
08-DZINI10
Informatyka - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-DZMA08
Inżynieria materiałowa - stacjonarne I stopnia (2008/2009)
08-DZMCH11
Mechatronika - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-S1ETI12
Edukacja techniczno-informatyczna - stacjonarne I stopnia
08-S1IB12
Inżynieria biomedyczna - stacjonarne I stopnia
08-S1INI12
Informatyka - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-S1MA12
Inżynieria materiałowa - stacjonarne I stopnia
08-S1MCH12
Mechatronika - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-S2MA12
Inżynieria materiałowa - stacjonarne II stopnia (studia trzysemestralne)
09-S1OF12
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia
09-S1RE12
Reżyseria - stacjonarne I stopnia
09-SMRF12
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - stacjonarne jednolite magisterskie
11-DMTI07
Teologia - stacjonarne jednolite magisterskie (2007/2008)
11-DMTIP06
Teologia pastoralna - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
11-DZNR09
Nauki o rodzinie - stacjonarne I stopnia
11-S1NR12
Nauki o rodzinie - stacjonarne I stopnia
11-SMTI12
Teologia - stacjonarne jednolite magisterskie
11-SMTIP12
Teologia pastoralna - stacjonarne jednolite magisterskie
35-S1ZA12
Zarządzanie - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
2
(2012/2013Z - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
2
(2011/2012Z - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
1
(2011/2012L - ...)
2
(2011/2012L - ...)
1
(2011/2012L - ...)
1
(2011/2012L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2014/2015L - ...)
2
(2013/2014L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
1
(2012/2013L - 2013/2014Z)
2
(2013/2014L - ...)
2
(2014/2015Z - ...)
2
(2014/2015L - ...)
2
(2013/2014Z - ...)
1
(2011/2012L - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
2
(2013/2014Z - ...)
2
(2013/2014L - ...)
2
(2013/2014Z - ...)
2
(2013/2014Z - ...)
2
(2012/2013Z - ...)
2
(2012/2013Z - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2014/2015L - ...)
2
(2013/2014Z - ...)
2
(2013/2014L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2015/2016L - ...)
2
(2013/2014L - ...)
2
(2015/2016L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2011/2012L - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
1
(2010/2011Z - ...)
2
(2015/2016L - ...)
2
(2014/2015L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2014/2015L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2015/2016L - ...)
2
(2011/2012L - ...)
2
(2014/2015L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2013/2014L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2013/2014L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2013/2014L - ...)
nie zdefiniowano 2
(2013/2014L - ...)
2
(2013/2014L - ...)
8
(2012/2013L - ...)
2
(2013/2014L - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
1
(2010/2011Z - ...)
2
(2011/2012L - ...)
2
(2011/2012L - ...)
3
(2013/2014Z - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2012/2013L - ...)
2
(2013/2014Z - ...)
2
(2013/2014Z - ...)
2
(2013/2014Z - ...)
2
(2013/2014Z - ...)
1
(2011/2012L - ...)
1
(2011/2012L - ...)
1
(2011/2012L - ...)
2
(2013/2014Z - ...)
2
(2013/2014Z - ...)
2
(2013/2014Z - ...)
2
(2012/2013L - ...)
Ilość wymaganych zajęć z lektoratów
LEK
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2011/2012L - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)