Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aerobik 32-AEROB.1
Reguły punktacji przedmiotu

01-DZMOS05 - Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne pierwszego stopnia (2005/2006)
02-DMFLR05 - Filologia rosyjska - stacjonarne jednolite magisterskie/ (2005/2006)
02-DMFLR06 - Filologia rosyjska - stacjonarne jednolite magisterskie/ (2006/2007)
02-DZFLJW04 - Filologia - języki wschodniosłowiańskie /stacjonarne I stopnia/ (2004/2005)
02-DZFLJW05 - Filologia - języki wschodniosłowiańskie /stacjonarne I stopnia/ (2005/2006)
02-DZFLJW06 - Filologia - języki wschodniosłowiańskie /stacjonarne I stopnia/ (2006/2007)
02-DZFLRP04 - Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne I stopnia/ (2004/2005)
02-DZFLRP05 - Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne I stopnia/ (2005/2006)
02-DZFLRP06 - Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne I stopnia/ (2006/2007)
09-DMRE04 - Reżyseria - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
09-DMRE05 - Reżyseria - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
09-DMRE06 - Reżyseria - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
09-DZOF05 - Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
09-DZOF06 - Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
09-DZRF04 - Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - stacjonarne I stopnia (2004/2005)
09-DZRF05 - Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
09-DZRF06 - Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - stacjacjonarne I stopnia (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
01-DZMOS05
Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne pierwszego stopnia (2005/2006)
02-DMFLR05
Filologia rosyjska - stacjonarne jednolite magisterskie/ (2005/2006)
02-DMFLR06
Filologia rosyjska - stacjonarne jednolite magisterskie/ (2006/2007)
02-DZFLJW04
Filologia - języki wschodniosłowiańskie /stacjonarne I stopnia/ (2004/2005)
02-DZFLJW05
Filologia - języki wschodniosłowiańskie /stacjonarne I stopnia/ (2005/2006)
02-DZFLJW06
Filologia - języki wschodniosłowiańskie /stacjonarne I stopnia/ (2006/2007)
02-DZFLRP04
Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne I stopnia/ (2004/2005)
02-DZFLRP05
Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne I stopnia/ (2005/2006)
02-DZFLRP06
Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne I stopnia/ (2006/2007)
09-DMRE04
Reżyseria - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
09-DMRE05
Reżyseria - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
09-DMRE06
Reżyseria - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
09-DZOF05
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
09-DZOF06
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
09-DZRF04
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - stacjonarne I stopnia (2004/2005)
09-DZRF05
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
09-DZRF06
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - stacjacjonarne I stopnia (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2005/2006Z - 2005/2006L)
1
(1974/1975 - 2013/2014L)
1
(1974/1975 - 2013/2014L)
1
(1974/1975 - 2013/2014L)
1
(1974/1975 - 2013/2014L)
1
(1974/1975 - 2013/2014L)
1
(1974/1975 - 2013/2014L)
1
(1974/1975 - 2013/2014L)
1
(1974/1975 - 2013/2014L)
1
(2004/2005Z - 2013/2014L)
1
(2003/2004Z - 2013/2014L)
1
(2003/2004Z - 2013/2014L)
1
(2003/2004Z - 2013/2014L)
1
(2003/2004Z - 2013/2014L)
1
(2003/2004Z - 2013/2014L)
1
(2003/2004Z - 2013/2014L)
1
(2003/2004Z - 2013/2014L)
Ilość wymaganych zajęć z W-F
WF
1
(2007/2008Z - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)