Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badminton 32-BADM
Reguły punktacji przedmiotu

01-DZBT06 - Biotechnologia - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
01-S1BI12 - Biologia - stacjonarne I stopnia
01-S1BT12 - Biotechnologia - stacjonarne I stopnia
01-S1MOS12 - Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne I stopnia
01-S2BI12 - Biologia - stacjonarne II stopnia
01-S2BT12 - Biotechnologia - stacjonarne II stopnia
01-S2MOS12 - Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne II stopnia
02-DZBN07 - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLA07 - Filologia angielska - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
02-DZFLF07 - Filologia - język francuski /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLFA06 - Filologia - języki stosowane /stacjonarne I stopnia/ (2006/2007)
02-DZFLG07 - Filologia germańska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLH07 - Filologia - język hiszpański /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLK07 - Filologia klasyczna - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
02-DZFLP07 - Filologia polska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLR07 - Filologia rosyjska - stacjonarne I stopnia / (2007/2008)
02-DZFLR09 - Filologia - język rosyjski /stacjonarne I stopnia/
02-DZFLRJ09 - Filologia - rosjoznawstwo /stacjonarne I stopnia/
02-DZFLRP07 - Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLS07 - Filologia słowiańska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLW10 - Filologia - język włoski /stacjonarne I stopnia/
02-DZFLWŁ06 - Filologia włoska - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
02-DZKU07 - Kulturoznawstwo /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-S1BN12 - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - stacjonarne I stopnia
02-S1FA12 - Filologia angielska - stacjonarne I stopnia
02-S1FG12 - Filologia germańska - stacjonarne I stopnia
02-S1FK12 - Filologia klasyczna - stacjonarne I stopnia
02-S1FLF12 - Filologia - język francuski /stacjonarne I stopnia/
02-S1FLFA12 - Filologia - języki stosowane /stacjonarne I stopnia/
02-S1FLH12 - Filologia - język hiszpański /stacjonarne I stopnia/
02-S1FLJR12 - Filologia - język rosyjski /stacjonarne I stopnia/
02-S1FLP12 - Filologia polska - stacjonarne I stopnia
02-S1FLRJ12 - Filologia - rosjoznawstwo /stacjonarne I stopnia/
02-S1FLW12 - Filologia - język włoski /stacjonarne I stopnia/
02-S1FS12 - Filologia słowiańska - stacjonarne I stopnia
02-S1KP12 - Komunikacja promocyjna i kryzysowa - stacjonarne I stopnia
02-S1KU12 - Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
02-S2BN12 - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - stacjonarne II stopnia
02-S2FA12 - Filologia angielska - stacjonarne II stopnia
02-S2FG12 - Filologia germańska - stacjonarne II stopnia
02-S2FLF12 - Filologia - język francuski /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLFA12 - Filologia - języki stosowane /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLFK12 - Filologia - język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo
02-S2FLH12 - Filologia - język hiszpański /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLJR12 - Filologia - język rosyjski /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLJWL13 - Filologia - język włoski /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLP12 - Filologia polska - stacjonarne II stopnia
02-S2FLR12 - Filologia romańska - stacjonarne II stopnia
02-S2FS12 - Filologia słowiańska - stacjonarne II stopnia
02-S2KU12 - Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
02-S2MP13 - Międzynarodowe studia polskie - stacjonarne II stopnia
03-DZEFZ09 - Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia
03-DZIN06 - Informatyka - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
03-S1BF12 - Biofizyka - stacjonarne I stopnia
03-S1CH12 - Chemia- stacjonarne I stopnia
03-S1EFZ12 - Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia
03-S1FM12 - Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-S1FT12 - Fizyka techniczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-S1FZ12 - Fizyka - stacjonarne I stopnia
03-S1IN12 - Informatyka - stacjonarne I stopnia
03-S1MT12 - Matematyka - stacjonarne I stopnia
03-S1TCH12 - Technologia chemiczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-S2BF13 - Biofizyka - stacjonarne II stopnia
03-S2CH12 - Chemia - stacjonarne II stopnia
03-S2EFZ12 - Ekonofizyka - stacjonarne II stopnia
03-S2FM12 - Fizyka medyczna - stacjonarne II stopnia (studia trzysemestralne)
03-S2FZ12 - Fizyka - stacjonarne II stopnia
04-DZGZ08 - Geofizyka /stacjonarne I stopnia/ (2008/2009)
04-S1GE12 - Geologia - stacjonarne I stopnia
04-S1GF12 - Geografia - stacjonarne I stopnia
04-S1GZ12 - Geofizyka - stacjonarne I stopnia
04-S2GE12 - Geologia - stacjonarne II stopnia
04-S2GF12 - Geografia - stacjonarne II stopnia
04-S2GZ12 - Geofizyka - stacjonarne II stopnia
05-DZHI07 - Historia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZHS08 - Historia sztuki - stacjonarne I stopnia (2008/2009)
05-DZSO07 - Socjologia /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
05-DZSP09 - Praca socjalna - stacjonarne I stopnia
05-S1DF12 - Doradztwo filozoficzne i coaching - stacjonarne I stopnia
05-S1DK12 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - stacjonarne I stopnia
05-S1FI12 - Filozofia - stacjonarne I stopnia
05-S1HI12 - Historia - stacjonarne I stopnia
05-S1HS12 - Historia sztuki - stacjonarne I stopnia
05-S1PO12 - Politologia - stacjonarne I stopnia
05-S1SO12 - Socjologia - stacjonarne I stopnia
05-S1SP12 - Praca socjalna - stacjonarne I stopnia
05-S2FI12 - Filozofia - stacjonarne II stopnia
05-S2HI12 - Historia - stacjonarne II stopnia
05-S2PO12 - Politologia - stacjonarne II stopnia
05-S2SO12 - Socjologia - stacjonarne II stopnia
06-DZPE07 - Pedagogika - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
06-S1PE12 - Pedagogika - stacjonarne I stopnia
06-S2PE12 - Pedagogika - stacjonarne II stopnia
06-SMPS12 - Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
07-DMPR06 - Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie
07-DZAD09 - Administracja - stacjonarne I stopnia
07-S1AD12 - Administracja - stacjonarne I stopnia
07-S2AD12 - Administracja - stacjonarne II stopnia
07-S2PB13 - Przedsiębiorczość - stacjonarne II stopnia
07-SMPR12 - Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie
08-DZETI07 - Edukacja techniczno-informatyczna /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
08-DZIB07 - Inżynieria biomedyczna - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
08-DZIN06 - Informatyka - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
08-DZINI10 - Informatyka - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-DZMA08 - Inżynieria materiałowa - stacjonarne I stopnia (2008/2009)
08-DZMCH11 - Mechatronika - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-S1ETI12 - Edukacja techniczno-informatyczna - stacjonarne I stopnia
08-S1IB12 - Inżynieria biomedyczna - stacjonarne I stopnia
08-S1INI12 - Informatyka - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-S1MA12 - Inżynieria materiałowa - stacjonarne I stopnia
08-S1MCH12 - Mechatronika - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-S2IN12 - Informatyka - stacjonarne II stopnia
09-DZOF06 - Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
09-S1OF12 - Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia
09-S1RE12 - Reżyseria - stacjonarne I stopnia
09-S2OF12 - Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne II stopnia
09-S2RE12 - Reżyseria - stacjonarne II stopnia
09-SMRF12 - Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - stacjonarne jednolite magisterskie
11-S1NR12 - Nauki o rodzinie - stacjonarne I stopnia
11-SMTI12 - Teologia - stacjonarne jednolite magisterskie
11-SMTIP12 - Teologia pastoralna - stacjonarne jednolite magisterskie
35-S1ZA12 - Zarządzanie - stacjonarne I stopnia
35-S2MK13 - Zarządzanie międzykulturowe - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
01-DZBT06
Biotechnologia - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
01-S1BI12
Biologia - stacjonarne I stopnia
01-S1BT12
Biotechnologia - stacjonarne I stopnia
01-S1MOS12
Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne I stopnia
01-S2BI12
Biologia - stacjonarne II stopnia
01-S2BT12
Biotechnologia - stacjonarne II stopnia
01-S2MOS12
Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne II stopnia
02-DZBN07
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLA07
Filologia angielska - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
02-DZFLF07
Filologia - język francuski /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLFA06
Filologia - języki stosowane /stacjonarne I stopnia/ (2006/2007)
02-DZFLG07
Filologia germańska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLH07
Filologia - język hiszpański /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLK07
Filologia klasyczna - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
02-DZFLP07
Filologia polska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLR07
Filologia rosyjska - stacjonarne I stopnia / (2007/2008)
02-DZFLR09
Filologia - język rosyjski /stacjonarne I stopnia/
02-DZFLRJ09
Filologia - rosjoznawstwo /stacjonarne I stopnia/
02-DZFLRP07
Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLS07
Filologia słowiańska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLW10
Filologia - język włoski /stacjonarne I stopnia/
02-DZFLWŁ06
Filologia włoska - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
02-DZKU07
Kulturoznawstwo /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-S1BN12
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - stacjonarne I stopnia
02-S1FA12
Filologia angielska - stacjonarne I stopnia
02-S1FG12
Filologia germańska - stacjonarne I stopnia
02-S1FK12
Filologia klasyczna - stacjonarne I stopnia
02-S1FLF12
Filologia - język francuski /stacjonarne I stopnia/
02-S1FLFA12
Filologia - języki stosowane /stacjonarne I stopnia/
02-S1FLH12
Filologia - język hiszpański /stacjonarne I stopnia/
02-S1FLJR12
Filologia - język rosyjski /stacjonarne I stopnia/
02-S1FLP12
Filologia polska - stacjonarne I stopnia
02-S1FLRJ12
Filologia - rosjoznawstwo /stacjonarne I stopnia/
02-S1FLW12
Filologia - język włoski /stacjonarne I stopnia/
02-S1FS12
Filologia słowiańska - stacjonarne I stopnia
02-S1KP12
Komunikacja promocyjna i kryzysowa - stacjonarne I stopnia
02-S1KU12
Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
02-S2BN12
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - stacjonarne II stopnia
02-S2FA12
Filologia angielska - stacjonarne II stopnia
02-S2FG12
Filologia germańska - stacjonarne II stopnia
02-S2FLF12
Filologia - język francuski /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLFA12
Filologia - języki stosowane /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLFK12
Filologia - język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo
02-S2FLH12
Filologia - język hiszpański /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLJR12
Filologia - język rosyjski /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLJWL13
Filologia - język włoski /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLP12
Filologia polska - stacjonarne II stopnia
02-S2FLR12
Filologia romańska - stacjonarne II stopnia
02-S2FS12
Filologia słowiańska - stacjonarne II stopnia
02-S2KU12
Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
02-S2MP13
Międzynarodowe studia polskie - stacjonarne II stopnia
03-DZEFZ09
Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia
03-DZIN06
Informatyka - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
03-S1BF12
Biofizyka - stacjonarne I stopnia
03-S1CH12
Chemia- stacjonarne I stopnia
03-S1EFZ12
Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia
03-S1FM12
Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-S1FT12
Fizyka techniczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-S1FZ12
Fizyka - stacjonarne I stopnia
03-S1IN12
Informatyka - stacjonarne I stopnia
03-S1MT12
Matematyka - stacjonarne I stopnia
03-S1TCH12
Technologia chemiczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-S2BF13
Biofizyka - stacjonarne II stopnia
03-S2CH12
Chemia - stacjonarne II stopnia
03-S2EFZ12
Ekonofizyka - stacjonarne II stopnia
03-S2FM12
Fizyka medyczna - stacjonarne II stopnia (studia trzysemestralne)
03-S2FZ12
Fizyka - stacjonarne II stopnia
04-DZGZ08
Geofizyka /stacjonarne I stopnia/ (2008/2009)
04-S1GE12
Geologia - stacjonarne I stopnia
04-S1GF12
Geografia - stacjonarne I stopnia
04-S1GZ12
Geofizyka - stacjonarne I stopnia
04-S2GE12
Geologia - stacjonarne II stopnia
04-S2GF12
Geografia - stacjonarne II stopnia
04-S2GZ12
Geofizyka - stacjonarne II stopnia
05-DZHI07
Historia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZHS08
Historia sztuki - stacjonarne I stopnia (2008/2009)
05-DZSO07
Socjologia /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
05-DZSP09
Praca socjalna - stacjonarne I stopnia
05-S1DF12
Doradztwo filozoficzne i coaching - stacjonarne I stopnia
05-S1DK12
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - stacjonarne I stopnia
05-S1FI12
Filozofia - stacjonarne I stopnia
05-S1HI12
Historia - stacjonarne I stopnia
05-S1HS12
Historia sztuki - stacjonarne I stopnia
05-S1PO12
Politologia - stacjonarne I stopnia
05-S1SO12
Socjologia - stacjonarne I stopnia
05-S1SP12
Praca socjalna - stacjonarne I stopnia
05-S2FI12
Filozofia - stacjonarne II stopnia
05-S2HI12
Historia - stacjonarne II stopnia
05-S2PO12
Politologia - stacjonarne II stopnia
05-S2SO12
Socjologia - stacjonarne II stopnia
06-DZPE07
Pedagogika - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
06-S1PE12
Pedagogika - stacjonarne I stopnia
06-S2PE12
Pedagogika - stacjonarne II stopnia
06-SMPS12
Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
07-DMPR06
Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie
07-DZAD09
Administracja - stacjonarne I stopnia
07-S1AD12
Administracja - stacjonarne I stopnia
07-S2AD12
Administracja - stacjonarne II stopnia
07-S2PB13
Przedsiębiorczość - stacjonarne II stopnia
07-SMPR12
Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie
08-DZETI07
Edukacja techniczno-informatyczna /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
08-DZIB07
Inżynieria biomedyczna - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
08-DZIN06
Informatyka - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
08-DZINI10
Informatyka - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-DZMA08
Inżynieria materiałowa - stacjonarne I stopnia (2008/2009)
08-DZMCH11
Mechatronika - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-S1ETI12
Edukacja techniczno-informatyczna - stacjonarne I stopnia
08-S1IB12
Inżynieria biomedyczna - stacjonarne I stopnia
08-S1INI12
Informatyka - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-S1MA12
Inżynieria materiałowa - stacjonarne I stopnia
08-S1MCH12
Mechatronika - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-S2IN12
Informatyka - stacjonarne II stopnia
09-DZOF06
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
09-S1OF12
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia
09-S1RE12
Reżyseria - stacjonarne I stopnia
09-S2OF12
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne II stopnia
09-S2RE12
Reżyseria - stacjonarne II stopnia
09-SMRF12
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - stacjonarne jednolite magisterskie
11-S1NR12
Nauki o rodzinie - stacjonarne I stopnia
11-SMTI12
Teologia - stacjonarne jednolite magisterskie
11-SMTIP12
Teologia pastoralna - stacjonarne jednolite magisterskie
35-S1ZA12
Zarządzanie - stacjonarne I stopnia
35-S2MK13
Zarządzanie międzykulturowe - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
1
(2014/2015Z - 2017/2018L)
1
(2007/2008Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2010/2011Z - 2013/2014L)
1
(2009/2010Z - 2013/2014L)
1
(2007/2008Z - 2013/2014L)
1
(2009/2010Z - 2013/2014L)
1
(2009/2010Z - 2013/2014L)
1
(2007/2008L - 2013/2014L)
1
(2008/2009Z - 2013/2014L)
1
(2007/2008Z - 2013/2014L)
1
(2009/2010Z - 2013/2014L)
1
(2009/2010Z - 2013/2014L)
1
(2009/2010Z - 2013/2014L)
1
(2009/2010Z - 2013/2014L)
2
(2009/2010Z - 2013/2014L)
1
(2009/2010Z - 2013/2014L)
1
(2008/2009Z - 2013/2014L)
1
(2009/2010Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2011/2012Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2011/2012Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2010/2011Z - 2013/2014L)
1
(2007/2008Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2008/2009Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2007/2008Z - 2013/2014L)
1
(2009/2010Z - 2013/2014L)
1
(2007/2008L - 2013/2014L)
1
(2009/2010Z - 2013/2014L)
2
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
2
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2010/2011Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
2
(2009/2010L - 2010/2011L)
2
(2011/2012L - 2011/2012L)
2
(2009/2010L - 2013/2014L)
2
(2012/2013L - 2013/2014L)
2
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
2
(2012/2013L - 2013/2014L)
1
(2007/2008Z - 2013/2014L)
1
(2007/2008Z - 2013/2014L)
1
(2006/2007Z - 2013/2014L)
1
(2010/2011Z - 2013/2014L)
1
(2008/2009Z - 2013/2014L)
1
(2011/2012Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2010/2011Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013L - 2013/2014L)
1
(2012/2013L - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
Ilość wymaganych zajęć z W-F
WF
1
(2007/2008Z - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2012/2013Z - 2017/2018L)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(2012/2013Z - 2017/2018L)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)