Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Unihokej 32-UNIHOK.1
Reguły punktacji przedmiotu

01-DZMOS05 - Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne pierwszego stopnia (2005/2006)
02-DMFLR05 - Filologia rosyjska - stacjonarne jednolite magisterskie/ (2005/2006)
02-DMFLR06 - Filologia rosyjska - stacjonarne jednolite magisterskie/ (2006/2007)
02-DZFLJW04 - Filologia - języki wschodniosłowiańskie /stacjonarne I stopnia/ (2004/2005)
02-DZFLJW05 - Filologia - języki wschodniosłowiańskie /stacjonarne I stopnia/ (2005/2006)
02-DZFLJW06 - Filologia - języki wschodniosłowiańskie /stacjonarne I stopnia/ (2006/2007)
02-DZFLRP04 - Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne I stopnia/ (2004/2005)
02-DZFLRP05 - Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne I stopnia/ (2005/2006)
02-DZFLRP06 - Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne I stopnia/ (2006/2007)
09-DMRE04 - Reżyseria - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
09-DMRE05 - Reżyseria - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
09-DMRE06 - Reżyseria - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
09-DZOF05 - Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
09-DZOF06 - Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
09-DZRF04 - Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - stacjonarne I stopnia (2004/2005)
09-DZRF05 - Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
09-DZRF06 - Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - stacjacjonarne I stopnia (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
01-DZMOS05
Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne pierwszego stopnia (2005/2006)
02-DMFLR05
Filologia rosyjska - stacjonarne jednolite magisterskie/ (2005/2006)
02-DMFLR06
Filologia rosyjska - stacjonarne jednolite magisterskie/ (2006/2007)
02-DZFLJW04
Filologia - języki wschodniosłowiańskie /stacjonarne I stopnia/ (2004/2005)
02-DZFLJW05
Filologia - języki wschodniosłowiańskie /stacjonarne I stopnia/ (2005/2006)
02-DZFLJW06
Filologia - języki wschodniosłowiańskie /stacjonarne I stopnia/ (2006/2007)
02-DZFLRP04
Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne I stopnia/ (2004/2005)
02-DZFLRP05
Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne I stopnia/ (2005/2006)
02-DZFLRP06
Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne I stopnia/ (2006/2007)
09-DMRE04
Reżyseria - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
09-DMRE05
Reżyseria - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
09-DMRE06
Reżyseria - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
09-DZOF05
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
09-DZOF06
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
09-DZRF04
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - stacjonarne I stopnia (2004/2005)
09-DZRF05
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
09-DZRF06
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - stacjacjonarne I stopnia (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2005/2006Z - 2005/2006L)
1
(1974/1975 - 2013/2014L)
1
(1974/1975 - 2013/2014L)
1
(1974/1975 - 2013/2014L)
1
(1974/1975 - 2013/2014L)
1
(1974/1975 - 2013/2014L)
1
(1974/1975 - 2013/2014L)
1
(1974/1975 - 2013/2014L)
1
(1974/1975 - 2013/2014L)
1
(2004/2005Z - 2013/2014L)
1
(2003/2004Z - 2013/2014L)
1
(2003/2004Z - 2013/2014L)
1
(2003/2004Z - 2013/2014L)
1
(2003/2004Z - 2013/2014L)
1
(2003/2004Z - 2013/2014L)
1
(2003/2004Z - 2013/2014L)
1
(2003/2004Z - 2013/2014L)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)