Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - teoria 32-WFTE
Reguły punktacji przedmiotu

01-S2BI12 - Biologia - stacjonarne II stopnia
01-S2BT12 - Biotechnologia - stacjonarne II stopnia
01-S2MOS12 - Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne II stopnia
02-S2BN12 - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - stacjonarne II stopnia
02-S2FA12 - Filologia angielska - stacjonarne II stopnia
02-S2FG12 - Filologia germańska - stacjonarne II stopnia
02-S2FLF12 - Filologia - język francuski /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLFA12 - Filologia - języki stosowane /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLFK12 - Filologia - język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo
02-S2FLH12 - Filologia - język hiszpański /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLJR12 - Filologia - język rosyjski /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLJWL13 - Filologia - język włoski /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLP12 - Filologia polska - stacjonarne II stopnia
02-S2FLR12 - Filologia romańska - stacjonarne II stopnia
02-S2FS12 - Filologia słowiańska - stacjonarne II stopnia
02-S2KU12 - Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
02-S2MP13 - Międzynarodowe studia polskie - stacjonarne II stopnia
03-S1FM12 - Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-S2BF13 - Biofizyka - stacjonarne II stopnia
03-S2CH12 - Chemia - stacjonarne II stopnia
03-S2EFZ12 - Ekonofizyka - stacjonarne II stopnia
03-S2FM12 - Fizyka medyczna - stacjonarne II stopnia (studia trzysemestralne)
03-S2FT12 - Fizyka techniczna - stacjonarne II stopnia (studia trzysemestralne)
03-S2FZ12 - Fizyka - stacjonarne II stopnia
04-S2GE12 - Geologia - stacjonarne II stopnia
04-S2GF12 - Geografia - stacjonarne II stopnia
04-S2GZ12 - Geofizyka - stacjonarne II stopnia
05-S1SP12 - Praca socjalna - stacjonarne I stopnia
05-S2FI12 - Filozofia - stacjonarne II stopnia
05-S2HI12 - Historia - stacjonarne II stopnia
05-S2PO12 - Politologia - stacjonarne II stopnia
05-S2SO12 - Socjologia - stacjonarne II stopnia
06-S2PE12 - Pedagogika - stacjonarne II stopnia
07-S2AD12 - Administracja - stacjonarne II stopnia
07-S2PB13 - Przedsiębiorczość - stacjonarne II stopnia
07-SMPR12 - Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie
08-S2IN12 - Informatyka - stacjonarne II stopnia
09-S2OF12 - Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne II stopnia
09-S2RE12 - Reżyseria - stacjonarne II stopnia
38-S0IM14 - Indywidualne studia międzyobszarowe - stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
01-S2BI12
Biologia - stacjonarne II stopnia
01-S2BT12
Biotechnologia - stacjonarne II stopnia
01-S2MOS12
Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne II stopnia
02-S2BN12
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - stacjonarne II stopnia
02-S2FA12
Filologia angielska - stacjonarne II stopnia
02-S2FG12
Filologia germańska - stacjonarne II stopnia
02-S2FLF12
Filologia - język francuski /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLFA12
Filologia - języki stosowane /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLFK12
Filologia - język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo
02-S2FLH12
Filologia - język hiszpański /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLJR12
Filologia - język rosyjski /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLJWL13
Filologia - język włoski /stacjonarne II stopnia/
02-S2FLP12
Filologia polska - stacjonarne II stopnia
02-S2FLR12
Filologia romańska - stacjonarne II stopnia
02-S2FS12
Filologia słowiańska - stacjonarne II stopnia
02-S2KU12
Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
02-S2MP13
Międzynarodowe studia polskie - stacjonarne II stopnia
03-S1FM12
Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-S2BF13
Biofizyka - stacjonarne II stopnia
03-S2CH12
Chemia - stacjonarne II stopnia
03-S2EFZ12
Ekonofizyka - stacjonarne II stopnia
03-S2FM12
Fizyka medyczna - stacjonarne II stopnia (studia trzysemestralne)
03-S2FT12
Fizyka techniczna - stacjonarne II stopnia (studia trzysemestralne)
03-S2FZ12
Fizyka - stacjonarne II stopnia
04-S2GE12
Geologia - stacjonarne II stopnia
04-S2GF12
Geografia - stacjonarne II stopnia
04-S2GZ12
Geofizyka - stacjonarne II stopnia
05-S1SP12
Praca socjalna - stacjonarne I stopnia
05-S2FI12
Filozofia - stacjonarne II stopnia
05-S2HI12
Historia - stacjonarne II stopnia
05-S2PO12
Politologia - stacjonarne II stopnia
05-S2SO12
Socjologia - stacjonarne II stopnia
06-S2PE12
Pedagogika - stacjonarne II stopnia
07-S2AD12
Administracja - stacjonarne II stopnia
07-S2PB13
Przedsiębiorczość - stacjonarne II stopnia
07-SMPR12
Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie
08-S2IN12
Informatyka - stacjonarne II stopnia
09-S2OF12
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne II stopnia
09-S2RE12
Reżyseria - stacjonarne II stopnia
38-S0IM14
Indywidualne studia międzyobszarowe - stacjonarne
ECTS
ECTS
1
(2014/2015Z - 2017/2018L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2014/2015Z - 2017/2018L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014L - 2013/2014L)
1
(2014/2015Z - 2017/2018L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2013/2014Z - 2013/2014L)
1
(2012/2013Z - 2017/2018L)
Ilość wymaganych zajęć z W-F
WF
1
(2017/2018Z - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)