Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /wiecz. mag./ (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Psychologii)

Jednostka: Instytut Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /wiecz. mag./
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/2021L - semestr letni 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/2021L
06-PS-NM-016
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Osiągnięcia współczesnej diagnozy psychologicznej, podstawowe pojęcia, diagnoza tradycyjna a diagnoza współczesna.Modele diagnostyczne. Etapy procesu diagnostycznego.Relacje pomiędzy diagnozą a interwencją. Sytuacja badania psychologicznego jako fakt biograficzny. Źródła i specyfika błędów towarzyszących etapom badania psychologicznego. Ramy prawne diagnozy. Przegląd metod diagnostycznych, ich zalety i ograniczenia (wywiad, obserwacja, kwestionariusze, testy projekcyjne). Komunikacyjny aspekt diagnozy psychologicznej - wpływ komunikacji werbalnej i niewerbalnej na przebieg procesu diagnostycznego. Kompetencje diagnostyczne. Problemy etyczne, towarzyszące procesowi diagnozy psychologicznej.

Komunikowanie wyników, zasady tworzenia raportów z badania psychologicznego i pisania orzeczeń.Społeczny kontekst badania psychologicznego. Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, specyficzne problemy.

Strona przedmiotu
06-PS-NM-008
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-PS-NM-350
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki stanowią integralną część programu kształcenia w ramach studiów na kierunku psychologia. Ich celem jest: poznanie zasad funkcjonowania, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i procedur obowiązujących w placówkach, w jakich student odbywa praktykę; rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w ramach wybranych przez studenta ścieżek specjalizacyjnych; kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy.

Strona przedmiotu
06-PS-NM-211
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza w tematykę psychologii klinicznej.

Strona przedmiotu
06-PS-NM-221
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student posiada wiedzę na temat obrazu klinicznego i mechanizmów uzależnienia od różnych środków psychoaktywnych. Potrafi rozpoznać problemy i potrzeby osób uzależnionych od alkoholu (i innych środków psychoaktywnych) i współuzależnionych. Orientuje się w obszarze pomocy psychologicznej udzielanej osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz w ofercie placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

Strona przedmiotu
06-PS-NM-231
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Efekty kształcenia założone w ramach modułu wskazują, że student po jego ukończeniu posiada wiedzę na temat zaburzeń psychotycznych; potrafi zaplanować proces diagnozowania symptomów choroby. Jest wstanie wskazać kierunki terapii i rehabilitacji zaburzeń psychotycznych i afektywnych.

Strona przedmiotu
06-PS-NM-2222
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-PS-NM-3333
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-PS-NM-4444
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-PS-NM-215
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-PS-NM-225
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-PS-NM-235
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)