Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego 35

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Konwersatoria monograficzne - 4 i 6 sem. zarządzania /studia stacjonarne I stopnia/ 35-ZA-S1-KM-16/17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student powinien wybrać na semestr letni roku akademickiego 2016/2017

1 konwersatorium monograficzne.

Moduł KM_Strategi organiacji nie zostanie uruchomiony. Osoby, które wybrały ten przedmiot, zobowiązane są do WYPISANIA się z tej grupy i ZAPISANIE się do jednej z pozostałych, aktywnych grup:

Studenci AKTUALNEGO 1 ROKU wybierają spośród następujących modułów:

•KM_Psychologia pozytywna w zarządzaniu – grupa 1

•KM_Zarządzanie projektami – grupa 1

Studenci AKTUALNEGO 2 ROKU wybierają spośród następujących modułów:

•KM_Psychologia pozytywna w zarządzaniu – grupa 2

•KM_Zarządzanie projektami – grupa 2

zakończona
2016-06-13 20:00 - 2016-06-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura - rejestracja na konwersatoria monograficzne 4 i 6 semestr
1
Niezalogowany
...
zakończona
2016-09-12 10:45 - 2016-09-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura - rejestracja na konwersatoria monograficzne 4 i 6 semestr
1
Niezalogowany

Konwersatorium monograficzne - 5 sem. zarządzania /studia stacjonarne I stopnia/ 35-ZA-S1-KM5-16/17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student powinien wybrać w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 1 konwersatorium monograficzne.

zakończona
2016-06-13 19:00 - 2016-06-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura - rejestracja na konwersatoria monograficzne 5 semestr
1
Niezalogowany
...
zakończona
2016-09-12 09:15 - 2016-09-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura - rejestracja na konwersatoria monograficzne 5 semestr
1
Niezalogowany

Konwersatoria monograficzne - 6 sem. zarządzania /studia stacjonarne I stopnia/ 35-ZA-S1-KM6-17/18L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student powinien w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 wybrać 1 z proponowanych konwersatwoiów monograficznych.

Nie zostaną uruchomione moduły: KM_Etyka w organizacjach publicznych i komercyjnych, KM_Etykieta w biznesie, KM_Strategia organizacji. Osoby, które wpisały się do tych grup, powinny się wyrejestrować, a następnie wybrać 1 z dostępnych modułów.

zakończona
2017-05-16 18:00 - 2017-05-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura rejestracji
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-05 18:00 - 2017-09-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura rejestracji
1
Niezalogowany

Laboratoria specjalizacyjne - 4 i 6 sem. zarządzania /studia stacjonarne I stopnia/ 35-ZA-S1-LS-16/17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student powinien wybrać w semestrze letnim 2016/2017 2 laboratoria specjalizacyjne.

AKTUALNY 1 rok - 1 grupa

AKTUALNY 2 rok 2 grupa

zakończona
2016-06-13 20:15 - 2016-06-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura - rejestracja na laboratoria specjalizacyjne 4 i 6 semestr
2
Niezalogowany
...
zakończona
2016-09-12 10:15 - 2016-09-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura rejestracji na laboratoria specjalizacyjne 4 i 6 semestr
2
Niezalogowany

Laboratoria specjalizacyjne - 5 sem. zarządzania /studia stacjonarne I stopnia/ 35-ZA-S1-LS5-16/17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student powinien wybrać w semestrze zimowym roku akademickiego 2 laboratoria specjalizacyjne.

zakończona
2016-06-13 19:30 - 2016-06-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura- rejestracja na laboratoria specjalizacyjne 5 semestr
2
Niezalogowany
...
zakończona
2016-09-12 09:30 - 2016-09-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura - rejestracja na laboratoria specjalizacyjne 5 semestr
2
Niezalogowany

Laboratoria specjalizacyjne - 5 sem. zarządzania /studia stacjonarne I stopnia/ 35-ZA-S1-LS5-17/18Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student powinien w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 wybrać 2 z proponowanych laboratoriów specjalizacyjnych

zakończona
2017-05-15 19:00 - 2017-05-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura rejestracji
2
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-04 18:15 - 2017-09-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura rejestracji
2
Niezalogowany

Laboratoria specjalizacyjne - 6 sem. zarządzania /studia stacjonarne I stopnia/ 35-ZA-S1-LS6-17/18L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student powinien w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 wybrać 2 z proponowanych laboratoriów specjalizacyjnych

zakończona
2017-05-16 19:00 - 2017-05-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura rejestracji
2
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-05 18:15 - 2017-09-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura rejetsracji
2
Niezalogowany

Pracownie projektowe - 4 i 6 sem. zarządzania /studia stacjonarne I stopnia/ 35-ZA-S1-PP-16/17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student powinien wybrać w semestrze letnim 2016/2017 1 pracownię projektową.

UWAGA! Moduł PP_Zarządzanie informacją w sektorze publicznym nie zostanie uruchomiony. Osoby, które wybrały ten przedmiot, zobowiązane są do WYPISANIA się z tej grupy i ZAPISANIE się do jednej z pozostałych, aktywnych grup.

AKTUALNY1 ROK - 1 grupa

AKTUALNY2 ROK - 2 grupa

zakończona
2016-06-13 20:30 - 2016-06-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura - rejestracja na pracownie projektowe 4 i 6 semestr
1
Niezalogowany
...
zakończona
2016-09-12 10:30 - 2016-09-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura - rejestracja na pracownie projektowe 4 i 6 semestr
1
Niezalogowany

Pracownie projektowe - 5 sem. zarządzania /studia stacjonarne I stopnia/ 35-ZA-S1-PP5-16/17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student powienien wybrać w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 1 pracownię projektową.

zakończona
2016-06-13 19:45 - 2016-06-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura- rejestracja na pracownie projektowe 5 semestr
1
Niezalogowany
...
zakończona
2016-09-12 09:45 - 2016-09-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura rejestracji na pracownie projektowe 5 semestr
1
Niezalogowany

Pracownie projektowe - 5 sem. zarządzania /studia stacjonarne I stopnia/ 35-ZA-S1-PP5-17/18Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student powinien w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 wybrać 1 z proponowanych pracowni projektowych.

Moduł PP_Analiza strategiczna przedsiębiorstwa nie zostanie uruchomiony. Studenci ,którzy zapisali się do tej grupy powinni wyrejestrować się, a następnie wybrać 1 moduł dostępny w rejestracji.

zakończona
2017-05-15 20:00 - 2017-05-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura rejestracji
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-04 18:30 - 2017-09-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura rejestracji
1
Niezalogowany

Pracownie projektowe - 6 sem. zarządzania /studia stacjonarne I stopnia/ 35-ZA-S1-PP6-17/18L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student powinien w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 wybrać 1 z proponowanych pracowni projektowych,

zakończona
2017-05-16 20:00 - 2017-05-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura rejestracji
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-05 18:30 - 2017-09-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura rejestracji
1
Niezalogowany

Rejestracja na seminaria dyplomowe dla studentów 5 sem. zarządzania /stacjonarne, I-go stopnia/ 35-ZA-S1-SD1-16/17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Tematyka poszczególnych seminariów dostępna jest w tablicy ogłoszeń SZUŚ oraz na stronie internetowe Szkoły.

zakończona
2016-09-26 10:00 - 2016-09-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura rejestracji na seminaria dyplomowe
1
Niezalogowany
...

Wykłady monograficzne - 3 sem. zarządzania /studia stacjonarne I stopnia/ 35-ZA-S1-WM3-16/17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student powinien wybrać w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 2 wykłady monograficzne.

UWAGA! Moduł WM_Wprowadzenie do zarządzania instytucją publiczną nie zostanie uruchomiony. Osoby, które wybrały ten przedmiot, zobowiązane są do WYPISANIA się z tej grupy i ZAPISANIE się do jednej z pozostałych, aktywnych grup.

zakończona
2016-06-13 19:00 - 2016-06-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura - rejestracja na wykłady monograficzne 3 semestr
2
Niezalogowany
zakończona
2016-09-12 09:00 - 2016-09-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura - rejestracja na wykłady monograficzne 3 semestr
2
Niezalogowany
...

Wykłady monograficzne - 4 sem. zarządzania /studia stacjonarne I stopnia/ 35-ZA-S1-WM4-16/17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student powienien wybrać w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 2 wykłady monograficzne.

zakończona
2016-06-13 20:45 - 2016-06-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura- rejestracja na wykłady monograficzne 4 semestr
2
Niezalogowany
zakończona
2016-09-12 10:00 - 2016-09-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura - rejestracja na wykłady monograficzne 4 semestr
2
Niezalogowany
...

Wykłady monograficzne - 5 sem. zarządzania /studia stacjonarne I stopnia/ 35-ZA-S1-WM5-16/17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student powinien wybrać w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 2 wykłady monograficzne.

zakończona
2016-06-13 19:15 - 2016-06-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura - rejestracja na wykłady monograficzne 5 semestr
2
Niezalogowany
zakończona
2016-09-12 09:00 - 2016-09-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura- rejestracja na wykłady monograficzne 5 semestr
2
Niezalogowany
...

Wykłady monograficzne - 5 sem. zarządzania /studia stacjonarne I stopnia/ 35-ZA-S1-WM5-17/18Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Każdy student powinien w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 wybrać 2 z proponowanych wykładów monograficznych.

zakończona
2017-05-15 18:00 - 2017-05-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura rejestracji
2
Niezalogowany
zakończona
2017-09-04 18:00 - 2017-09-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura rejestracji
2
Niezalogowany
...