Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
administracja (10)
administrowanie środowiskiem (3)
animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną (3)
antropologia języka i komunikacji
aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi (6)
architektura informacji (3)
arteterapia (4)
bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (8)
biofizyka (8)
biologia (7)
biologia żywności i żywienia
biotechnologia (8)
chemia (10)
Creative management in new media (3)
doradztwo filozoficzne i coaching (8)
doradztwo i infobrokerstwo historyczne
doradztwo polityczne i publiczne (4)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (9)
dziennikarstwo i public relations
e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo (1)
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (7)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (7)
edukacja kulturalna (4)
edukacja techniczno-informatyczna
ekonofizyka (2)
etnologia
etnologia i antropologia kulturowa (7)
filologia (1)
filologia angielska (8)
filologia francuska (1)
filologia germańska (8)
filologia hiszpańska (3)
filologia klasyczna (6)
filologia polska (8)
filologia romańska (5)
filologia rosyjska (7)
filologia słowiańska (7)
filologia włoska (1)
filologia wschodniosłowiańska (4)
filozofia (8)
fizyka (9)
fizyka medyczna (6)
fizyka techniczna
geofizyka (2)
geofizyka środowiskowa
geografia (7)
geologia (7)
geologia stosowana (7)
grafika (5)
historia (8)
historia sztuki (5)
indywidualne studia międzydziedzinowe
indywidualne studia międzyobszarowe
indywidualne studia nauczycielskie (2)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (8)
informacja w instytucjach e-społeczeństwa
informatyka (11)
informatyka stosowana (3)
interdyscyplinarne studia humanistyczne nad środowiskiem (1)
International Business Law and Arbitration (1)
inżynieria biomedyczna (7)
inżynieria materiałowa (12)
inżynieria zagrożeń środowiskowych (4)
kognitywistyka (9)
komunikacja cyfrowa (3)
komunikacja międzykulturowa (1)
komunikacja promocyjna i kryzysowa (6)
kulturoznawstwo (9)
kultury mediów (8)
lingwistyka stosowana (1)
logopedia (6)
malarstwo i projekty interdyscyplinarne (1)
matematyka (10)
mechatronika (6)
mediteranistyka (3)
międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji (6)
międzynarodowe studia polskie (7)
mikro i nanotechnologia (4)
muzyka użytkowa
muzyka w multimediach (4)
nauki o rodzinie (7)
ochrona środowiska (7)
oligofrenopedagogika z arteterapią
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (9)
pedagogika (19)
pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią (3)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (4)
pedagogika specjalna (5)
politologia (9)
polityki miejskie i doradztwo publiczne (4)
praca socjalna (8)
prawo (10)
projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (8)
przedsiębiorczość (9)
psychologia (8)
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (5)
reżyseria (3)
socjologia (9)
stosowane nauki społeczne
studia czeskie w biznesie i kulturze (1)
studia regionalne
studia śląskie
sztuka pisania (3)
środkowoeuropejskie studia historyczne (3)
technologia chemiczna (3)
teologia (9)
turystyka (3)
turystyka historyczna (4)
twórcze pisanie i marketing wydawniczy (3)
zarządzanie i administrowanie regionami
zarządzanie kadrami w biznesie i administracji (2)
zarządzanie międzykulturowe
zarządzanie regionami
zarządzanie w kulturze i przemysłach kreatywnych (1)
zarządzanie zasobami ludzkimi (3)
zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (4)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)