Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B - SYNTEZA I FIZYKOCHEMIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH 0310-CH-S2-206
Laboratorium (L) semestr zimowy 2013/2014

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Materiały własne Zakładu Chemii Organicznej i Zakładu Syntezy Organicznej

Preparatyka organiczna Autor: Vogel Arthur Israel Wydawnictwo: WNT Rok wydania: 1984

Efekty uczenia się:

- posiada zaawansowaną wiedzę z chemii organicznej

- zna teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej oraz poznał specjalistyczne narzędzia informatyczne do oceny statystycznej wyników eksperymentu i obliczeń

- planuje i wykonuje podstawowe badania naukowe z zakresu chemii oraz potrafi dobrać metodę i aparaturę do wykonania konkretnej analizy chemicznej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych

- opracowuje wyniki badań własnych i dokonuje krytycznej analizy wyników oraz uzasadnia i opisuje cel prowadzonych badań, ich metodologię i znaczenie

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy potrzebne przy organizacji samodzielnego stanowiska badawczegoi pozwalające na samodzielną pracę na stanowisku badawczym (pomiarowym)

- potrafi wnioskować na podstawie danych literaturowych oraz odnosić się do tych danych krytycznie

- przygotowuje prace pisemne z dziedziny chemii i/lub innych nauk pokrewnych, które zawierają cel, metodologię badań, wyniki i ich znaczenie w kontekście badań o podobnej tematyce

- rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i pracy innych

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny weryfikujący wiedzę oraz umiejętności w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu chemii organiczne.j Wiadomości obejmujące wiedzę na temat syntezowanych klas związków, technik laboratoryjnych i przepisów BHP

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Zakres tematów:

Synteza preparatów wg indywidualnego wyboru prowadzącego

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia laboratoryjne

- prace z literatura

- pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:00 - 17:30, sala 59A
Aleksander Zemanek, Krystyna Jarzembek, Halina Niedbała, Violetta Kozik, Marcin Rojkiewicz, Jacek Bogocz, Piotr Bartczak, Anna Niemczyk-Wojdyła, Justyna Pawełek, Ewelina Spaczyńska, Katarzyna Malarz 52/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych - Bud. Gł. Inst. Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)