Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SEMINARIUM LICENCJACKIE 0310-CH-S1-035
seminarium (S) semestr letni 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Zakład Chemii Analitycznej:

1. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii

analitycznej, Tom 1 i 2, PWN, Warszawa 2007

2. Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna, Tom 2, PWN,

Warszawa, 1999.

3. Cyganski A., Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa, 1997

Samodzielnie wyszukiwane pozycje literaturowe, najczęściej z bieżących numerów czasopism analitycznych, ale także pozycje książkowe, monograficzne.

Metody i kryteria oceniania:

Zakład Chemii Analitycznej:

Prezentacja:

wymagania merytoryczne: Przygotowanie do zajęć

kryteria oceny: Odpowiedź na postawione pytania

przebieg procesu weryfikacji : Dobrze przygotowana prezentacja multimedialna i żywy udział w dyskusjach – bdb

Prezentacja multimedialna przygotowana z niewielką pomocą prowadzącego – db

Prezentacja multimedialna przygotowana z dużą pomocą prowadzącego

i niewielka aktywność w dyskusjach – dst

Niewłaściwie przygotowana prezentacja i brak aktywności w dyskusjach - ndst

Ocenianie ciągłe:

wymagania merytoryczne: Ocena umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych oraz stopnia zrozumienia pojęć z zakresu objętego tematyka modułu.

kryteria oceny: Ocena poprawności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych związanych z tematem pracy licencjackiej, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przestrzeganie przepisów BHP (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny).

przebieg procesu weryfikacji : Prowadzący na podstawie obserwacji ocenia umiejętności efektów wynikających

z samodzielnej pracy studenta.

Samodzielne odpowiedzi i opanowanie stosowanych metod analitycznych. Zrozumienie analizowanego zagadnienia. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium. Student potrafi samodzielnie prawidłowo korzystać z aparatury (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - bdb

Student wymaga niewielkiej pomocy w wykonywanym ćwiczeniu. Zrozumienie analizowanego zagadnienia. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium Student potrafi samodzielnie prawidłowo korzystać z aparatury (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - db

Student wykonuje ćwiczenia z dużą pomocą prowadzącego. Zrozumienie analizowanego zagadnienia. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium. Student na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - dst

Student nie jest w stanie wykonać ćwiczenia nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie rozumie realizowanego zagadnienia z zakresu pracy licencjackiej. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - ndst

Zakres tematów:

Zakład Chemii Analitycznej:

Wprowadzenie: omówienie zasad przygotowywania pracy licencjackiej oraz prezentacji multimedialnych, własność intelektualna, dostępne bazy literaturowe.

Studenci indywidualnie przygotowują prezentacje multimedialne na tematy związane z pracą licencjacką. Prezentacje te są połączone z dyskusją oraz z wyjaśnianiem problemów o większym stopniu trudności. Tematyka seminarium jest ustalana indywidualnie z opiekunem pracy licencjackiej. Ponadto studenci mogą samodzielnie zaproponować tematy swoich prezentacji multimedialnych, związane z ich dodatkowymi, indywidualnymi zainteresowaniami, które muszą jednak uzyskać wstępną ocenę i aprobatę prowadzącego.

Metody dydaktyczne:

Zakład Chemii Analitycznej:

Ćwiczenia multimedialne

liczba godzin pracy własnej studenta 70

Przygotowanie do seminarium polegające na wykonaniu prezentacji wyników pracy licencjackiej oraz przygotowaniu streszczenia pracy w formie pisemnej.

Przygotowana prezentacja multimedialna dotyczy tematyki związanej z wykonywaną pracą licencjacką. Prezentacja powinna być przygotowywana na podstawie wykładów, a także na podstawie podręczników akademickich, samodzielnie wyszukiwanych monografii naukowych i artykułów zawartych w czasopismach naukowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:00 - 11:30, sala ICH
Beata Walczak, Magdalena Knaś, Teresa Kowalska, Maria Maślankiewicz, Robert Musioł, Aneta Słodek, Tadeusz Pluta, Violetta Kozik, Marzena Dzida, Jacek Nycz, Barbara Szpikowska-Sroka, Marcin Rojkiewicz, Michał Filapek 71/55 szczegóły
2 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala ICH
Tadeusz Pluta, Magdalena Knaś, Teresa Kowalska, Maria Maślankiewicz, Violetta Kozik, Marzena Dzida, Beata Walczak, Jacek Nycz, Robert Musioł, Barbara Szpikowska-Sroka, Aneta Słodek, Marcin Rojkiewicz, Michał Filapek 31/55 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Szkolna 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.