Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia i liturgia: sztuka przeżywania liturgii przez poszczególnych jej uczestników oraz stosowne w niej uczestnictwo 11-00-M112
Wykład (W) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, Poznań 2002; Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, Poznań 2006; Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1135–1209; Liturgia i psychologia („Kościół w trzecim tysiącleciu” 12), red. A. Żądło Katowice 2014.

Literatura uzupełniająca:

S. Czerwik, Słudzy Chrystusa – szafarze Bożych misteriów, Kielce 2004;

H.J. Sobeczko, Zgromadzeni w imię Pana. Teologia znaku zgromadzenia liturgicznego, Opole 1999; Wychowanie do liturgii i przez liturgię („Kościół w trzecim tysiącleciu” 10), red. A. Żądło, Katowice 2012; A. Żądło, Wciąż nieodkryte bogactwa posoborowej liturgii, w: Studia Liturgiczne, t. 9: Reforma i odnowa liturgii po Soborze Watykańskim II („Prace Wydziału Teologii” 159), red. Cz. Krakowiak, W. Pałęcki, Lublin 2013, s. 61–79; A. Żądło, Troska o język w liturgii przejawem duchowości chrześcijańskiej, w: Studia Pastoralne 10 (2014), s. 351–362.

Metody i kryteria oceniania:

Z merytorycznego punktu widzenia student będzie zobowiązany wykazać się biegłą znajomością przeżywania i uczestniczenia w liturgii dziś, jak też z aktualnymi problemami związanymi z uczestnictwem w liturgii, która być powinna dla chrześcijan szczytem i źródłem ich życia i działania.

Do podstawowych kryteriów będą należeć rzetelność podejścia do przekazywanej wiedzy i wyznaczonych sposobów jej indywidualnego pogłębienia, jak też świadectwo samodzielności w przygotowaniu podjętego opracowania pisemnego.

W początkowej fazie semestru wybór lektury i sprecyzowanie zagadnienia do pisemnego opracowania; rzetelne studium pogłębiające wiedzę w obranym obszarze problemowym; przedłożenie w wyznaczonym terminie pisemnej pracy indywidualnej, poświadczającej solidność przeprowadzonego studium.

Zakres tematów:

Treść wykładu skoncentrowana będzie na następujących tematach, tworzących jego wewnętrzną strukturę:

1. Zgromadzenie liturgiczne podmiotem celebracji

2. Rola i zadania przewodniczącego liturgii

3. „Ars celebrandi” – piękno i porządek w liturgii

4. Znaki osobowe w liturgii

5. Postawy i gesty w liturgii

6. Kościół i jego wnętrze

7. Przedmioty użytku liturgicznego i elementy naturalne w liturgii

8. Główne akty uczestnictwa w liturgii – ich wielość prowadząca do jedności

9. Rodzaje uczestnictwa w liturgii

10. Związek liturgii z życiem: liturgia źródłem i szczytem całego życia i działania Kościoła

Metody dydaktyczne:

Spodziewany jest udział wymaganej liczby studentów w prowadzonym w semestrze letnim 2015/2016 roku wykładzie monograficznym o wskazanym wyżej tytule. Konieczną będzie rzeczą, aby każdy z uczestników wykładu zdecydował się na jednym z pierwszych spotkań na wybór stosownej lektury w języku polskim, by móc równolegle do wykładu zgłębiać problematykę i na tej drodze przygotować niewielkie

opracowanie pisemne, wykazujące rezultaty przeprowadzonego studium własnego nad obranym zagadnieniem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Andrzej Żądło 2/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.