Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do psychologii 05-SO-N1-WDP
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Wprowadzenie do psychologii / Alison Wadeley, Ann Birch, Tony Malim. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Wprowadzenie do psychologii / Anna Sowińska. Katowice: Wydaw. Uczelniane AE, 2003.

Wprowadzenie do psychologii / Czesław Matusewicz. Warszawa: Vizja Press & IT, 2011.

Wprowadzenie do psychologii : podstawowe zagadnienia / Gerd Mietzel. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999.

Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów / red. nauk. Eleonora Bielawska-Batorowicz. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.

Psychologia : kluczowe koncepcje. / Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 2012 - WSZYSTKIE TOMY.

Benjamin Jr, L.T. (2008). Historia współczesnej psychologii. Warszawa: PWN.

Gazzaniga,M.(2011). Istota człowieczeństwa. Co czyni nas wyjątkowymi. Sopot: Smak Słowa.(fragm.)

Gergen, K., J. (2009). Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym. Przeł. Mirosława Marody. Warszawa: PWN. (fragm.)

Górnik-Durose, M. (2010). Kupowanie rzeczy, kupowanie doświadczeń – nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. W: M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose (red.): Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja. Warszawa: Difin.

Guerreschi, C.,2006: Nowe uzależnienia. Kraków: Salwator.

Kahneman, D. (2011). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Przeł. Piotr Szymczak. Poznań: Media Rodzina. (fragm.)

Joseph, P.A. Linley (red.), (2007). Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: PWN.

Wadeley, A., Birch, A., Malim, T. (2007). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: PWN

Witkowski, T. (2009). Zakazana psychologia, t.1. Taszów: Biblioteka moderatora.(fragm.).

Zimbardo, P.G., Gerrig R.J. (2008). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Barber, B.R. (2008). Infantylizacja społeczeństwa. Warszawa: MUZA SA.

Baumeister, R. (2011). Zwierzę kulturowe. Warszawa: PWN.

Buss, D.M. (2000). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

Czapiński, J. (2012, red.). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: PWN.

Górnik-Durose, M. (2013). Kultura współczesna a zdrowie. Sopot: GWP. (fragm.)

Kolańczyk, A.; Wojciszke, B. (red.), (2010). Motywacje umysłu. Sopot: Wyd. Smak słowa.(fragm.)

Kovecses, Z. (2012). Język, umysł, kultura. Kraków: UNIVERSITAS. (fragm.)

Ohme, R. K.; Jarymowicz, M. (2003). Automatyzmy w procesach przetwarzania informacji.

Sikora, T. (2012). W supermarkecie szczęścia. [W:] M. Górnik-Durose, A. M.

Zaleśkiewicz, T. (2012). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: PWN.

Zawadzka (red.), W supermarkecie szczęścia: O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia. Warszawa: Wyd. Difin SA.

Vetulani, J. (2010). Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice (s.183-258).Kraków: Wyd. Homini.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z zakresu podanego w tematyce wykładów:

5,0 pkt - ocena 5,0

4,5 pkt - ocena 4,5

4,0 pkt - ocena 4,0

3,5 pkt - ocena 3,5

3,0 pkt - ocena 3,0

<3 pkt - ocena 2,0

Zakres tematów:

Czym jest psychologia? Przedmiot badań psychologii.

Historia psychologii: psychologia przednaukowa i naukowa (przedstawiciele i ich koncepcje).

Kierunki psychologii – założenia i przedstawiciele.

Metody badawcze w psychologii:

Mechanizmy wrodzone związane z uczeniem się.

Czym jest i na czym polega uczenie się?

Proste i złożone formy uczenia się.

Warunkowanie klasyczne.

Warunkowanie instrumentalne.

Uczenie percepcyjne – na czym polega?

Czym jest pamięć?

Emocje i ich natura.

Motywacje – teorie i koncepcje.

Czym jest temperament?

Osobowość człowieka.

Zaburzenia osobowości.

Inteligencja.

Stres w życiu człowieka.

Strategie radzenia sobie ze stresem.

Relacje i procesy społeczne.

Zaburzenia psychiczne.

Psychologia zdrowia.

Metody dydaktyczne:

Wykłady wraz z prezentacjami multimedialnymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.