Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liturgia w rodzinie 11-00-ZO-W055
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Dokumenty Kościoła:

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 1655-1666; Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Poznań 2003; Instrukcja dotycząca odprawiania Mszy świętej dla grup specjalnych, w: To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła. Oprac. J. Miazek. Warszawa 1987.

Dokumenty papieskie:

Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini, 31 V 1998; Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 2 II 1994;

Jan Paweł II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae, 16 X 2002

Literatura:

AUGUSTYN J., Eucharystia w życiu małżeńskim, Horyzonty Wiary 13 (1992); CORDES P.J., Czynne uczestnictwo w Eucharystii. Sprawowanie Eucharystii w małych grupach, tł. J.W. Ryczek. Warszawa 1998; GÓRALCZYK P., Chrzest i pierwsza Komunia święta w rodzinie, w: Rytuał religijny w rodzinie, red. W. Piwowarski i W. Zdaniewicz, Poznań-Warszawa 1988; GÓRSKA A., Pierwsza Komunia święta w rodzinie, w: Rytuał religijny...; KRAKOWIAK Cz., Funkcja kapłańska rodziny – liturgia domowa, w: Rodzina jako Kościół domowy, red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek, Lublin 2010; Hasło „Liturgia w rodzinie”, w: Leksykon liturgii, opr. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 808-809; Liturgia Godzin dla osób świeckich. Modlitwa codzienna Kościoła domowego. Opr. W. Nowak. Olsztyn 2000; MAJDAŃSKI K., Refleksje nad pierwszymi dwoma rozdziałami III części adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris Consortio, AK 76 (1984) t. 102, z. 1(449); MATWIEJUK K., Sakramentalia, w: Leksykon Teologii Pastoralnej, red. R. Kamiński; R. Przygoda; M. Fijałkowski, Lublin 2006; MURAWSKI CZ., Obecność Chrystusa w małżeństwie i rodzinie, w: Diligis Me? Pasce, red. S. Czerwik, M. Mierzwa, Sandomierz 1999, t. 1; MURAWSKI CZ., Teologia małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupów polskich 1945-1980, Sandomierz 1988; NADOLSKI B., Odnowa liturgii w rodzinie, Ateneum Kapłańskie 3 (1972); NOWAK W., Kościół domowy nową przestrzenią sakralną celebrowania błogosławieństw związanych z życiem rodzinnym, w: W służbie wartościom, red. R. Kamiński, Kielce 1999; NOWAK W., Liturgia Kościoła domowego po Soborze Watykańskim II, Rocznik Teologiczny 50 (2003) z. 8; NOWAK W., Obrzędy błogosławieństw związanych z życiem w małżeństwie (zaręczyny i jubileusze). Roczniki Teologiczne 45 (19998) nr 8; NOWAK W., Odnowiona liturgia błogosławieństw celebrowanych w Kościele domowym, Communio 1987, nr 6/42-7/43; NOWAK W., Zarys liturgii Kościoła domowego, Olsztyn 2000; SALIJ J., Małżeństwo chrześcijan jako udział w Paschalnym misterium Chrystusa, AK 62 (1970) t. 75, z. 1 (369); USIĄDEK J., SIERADZKI A., Rok liturgiczny w rodzinie (Tradycja i obrzędy), Olsztyn 1998; WOJACZEK K., Rytuał pierwszej Komunii świętej w rodzinie, w: Rytuał religijny w rodzinie, red. W. Piwowarski i W. Zdaniewicz, Poznań-Warszawa 1988; WYSOCKI J., Rytuał rodzinny, Włocławek 2003.

Metody i kryteria oceniania:

W zakres kryterium oceny będzie wchodził aktywny udział studentów w wykładzie (obecność na wykładzie i zainteresowanie nim), jak też syntetycznie oraz sensownie pod względem treści napisana wypowiedź studentów nt. wybranej i przestudiowanej równolegle do wykładu literatury.

Zakres tematów:

Próba zdefiniowania liturgii w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II; Relacje zachodzące pomiędzy rodziną, liturgią i Kościołem; Modlitwa i obecność Chrystusa w rodzinie; Msza św. przeżywana przez rodzinę; Celebracja liturgii godzin w rodzinie; Rok liturgiczny w rodzinie; Świętowanie niedzieli w rodzinie; Celebracje niektórych sakramentów i sakramentaliów w rodzinie; Błogosławieństwa w rodzinie; Formy pobożności ludowej w rodzinie; Obchody rocznic rodzinnych.

Metody dydaktyczne:

Dydaktyczną metodą na przekaz takiej wiedzy, na prowadzenie ku umiejętnościom i społecznym kompetencjom będzie - przy jak najbardziej wskazanej obecności studentów - wykład kursoryczny, ubogacany materiałem multimedialnym, w postaci odpowiadających poszczególnym partiom materiału prezentacjom.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Żądło 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.