Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania 08-MA-S1-P11-1
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://-
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Opracowania zwarte:

 Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Wyd. 2 zmienione, 2007 lub Wyd. 2 zmienione, dodruk, PWE, Warszawa 2010.

 Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Wyd. 5 zmienione i rozszerzone, PWN, 2007 lub Wyd. 5 zmienione i rozszerzone, dodruk, PWN, Warszawa 2010.

 Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu, 2007 lub Wyd. 1 dodruk, Warszawa 2009.

 Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Wyd. 2, PWE, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

Opracowania zwarte:

- Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. 4, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.

- Drucker P. F, Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2005.

- Kożuch B., Kożuch A., Plawgo B., Podstawy zarządzania organizacjami, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków 2005.

- Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer, 2008 lub Wyd. 2 rozszerzone i zaktualizowane, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DZ.U. Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z pozn. zm.).

Źródła internetowe:

- Jak sprzedawać usługi i produkty? (działalność gospodarcza): http://www.ngo.pl/

- ogólne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej: http://prod.ceidg.gov.pl/

- Prowadzenie działalności gospodarczej: http://www.eures.praca.gov.pl/

Efekty uczenia się:

j.w.

Metody i kryteria oceniania:

przebieg procesu weryfikacji: test wiedzy zawierający zestaw pytań otwartych i zamkniętych, mających na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej podczas zajęć.

kryteria oceny:

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści progra-mowych;

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych;

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych;

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale ze znacznymi niedociągnięciami;

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści pro-gramowych, ale z licznymi błędami;

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

Zakres tematów:

- Cel, przedmiot i zakres nauki o zarządzaniu

- Geneza i rozwój nauki o zarządzaniu

- Istota procesu zarządzania. Podstawowe pojęcia i terminy - organizacja, zarządzanie, kierowanie, administrowanie, procesy zarządzania, zakres zarządzania

- Ewolucja teorii organizacji i zarządzania.

- Organizacja jako obiekt zarządzania. Kapitał w organizacji (materialny, finansowy, ludzki, informacyjny). Otoczenie organizacji

- Cele, funkcje i procesy zarządzania: planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontro-lowanie

- Cele, wizja, misja, zarządzanie strategiczne w organizacji

- Kierowanie. Role i umiejętności menedżerskie

- Informacja i komunikacja w organizacji. Procesy informacyjno-decyzyjne

- Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania

- Zarządzanie zmianami w organizacji w otoczeniu globalnym

- Współczesne koncepcje i metody zarządzania i ich krytyka

- Podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej

Metody dydaktyczne:

Wykład ma umożliwić zapoznanie się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania, w tym zarządzania jakością i z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:00 - 15:30, (sala nieznana)
Barbara Batko 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.