Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia 06-PS-SM-018
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Cierpiałkowska, L. (2009). Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

2. Seligman, M., Walker, E., Rosenhan, D. (2003). Psychopatologia. Warszawa. Zysk i S-ka.

3. Meyer, R. (2003). Psychopatologia. Gdańsk. GWP.

4. Klimasiński, K. (2000). Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Kraków : Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

LITERATURA DODATKOWA:

1. Aleksandrowicz, J. (2000). Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Bilikiewicz, A. (red.), (2001). Psychiatria. Warszawa. PZWL.

3. Carson, R., Butcher, J., Mineka. S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.

4. Gabbard, G.O. (2009) Psychiatria psychodynamiczna w praktyce lekarskiej, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5. Millon, T. Roger, D. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

6. Rybakowski, J., Pużyński, S., Wciórka, J.(red.).(2009). Psychiatria. Tom I .Podstawy psychiatrii. Wrocław: Elsevier Urban and Partner.

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy (egzamin pisemny)

Warunkiem uzyskania zaliczenia wykładu jest zaliczenie testu egzaminacyjnego oraz obecność na co najmniej 50% wykładów

51-60% punktów - ocena dst

61-70% dst +

71-80% db

81-90% db +

91-100% bdb.

Egzamin pisemny (test wiedzy) odbędzie się po odbyciu cyklu wykładów i wcześniejszym ustaleniu terminu.

Zakres tematów:

Wykład:

1. Zagadnienia ogólne - teoretyczne podstawy psychopatologii ogólnej

-podstawowe definicje, rozumienie pojęcia normy i patologii w psychiatrii i psychologii. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego –wybrane wątki dotyczące tajemnicy zawodowej i zasad procedury leczenia przymusowego.

2. Ogólna klasyfikacja zaburzeń psychicznych, etiologia i diagnoza nozologiczna. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego(tajemnica zawodowa, leczenie przymusowe i jego wyznaczniki). Aspekty moralno-etyczne w pracy z pacjentem psychiatrycznym i zdekompensowanym psychicznie. Czym jest objaw psychopatologiczny? Definicje pojęcia. Słownik głównych objawów psychopatologicznych. Norma w psychologii i psychiatrii klinicznej, zdrowie psychiczne i jego główne wyznaczniki.

3. Zaburzenia neurotyczne – charakterystyka, rodzaje - klasyfikacje psychiatryczne (ujęcie tradycyjne i współczesne. DSM V i ICD-10) a diagnoza psychologiczna mechanizmów zaburzeń neurotycznych (etiologia ,patogeneza, postacie - ogólna symptomatologia, modele terapeutyczne).

4. Zaburzenia lękowe – etiologia, patogeneza, postacie i ogólna symptomatologia, modele terapeutyczne w świetle literatury psychologiczno-psychiatrycznej.

5. Zaburzenia konwersyjne i dysocjacyjne - (definicje pojęcia, historyczny rys rozumienia zaburzeń histerycznych –dysocjacyjnych). Histeryczność a histrioniczność.

6. Zaburzenia psychosomatyczne – perspektywa historyczna (koncepcje F. Alexandra) i podstawowe współczesne teorie tłumaczące powstawanie chorób psychosomatycznych. Podstawowe symptomy, mechanizmy chorobowe i ich leczenie.

7.Teorie aleksytymii, teoria resomatyzacji i desomatyzacji M. Schura. Specyfika struktury osobowości w rozwoju zaburzeń psychosomatycznych.

8. Zaburzenia osobowości

- zagadnienia ogólne i wyjaśnienie podstawowych pojęć,

- etiopatogeneza i główne psychologiczne mechanizmy funkcjonowania indywidualnego i społecznego w świetle literatury przedmiotu (przegląd stanowisk i koncepcji teoretycznych).

9. Podstawowe pojęcia tłumaczące poziom i kliniczną charakterystykę osoby z dysfunkcjami struktury osobowości (poziom neurotyczny, borderline i psychotyczny).

10. Zaburzenia afektywne – przegląd stanowisk teoretycznych wyjaśniających pochodzenie zaburzeń depresyjnych, patomechanizm i podstawowa symptomatologia zróżnicowanych postaci depresji (depresja nerwicowa, endogenna, somatyczna). Główne współczesne trendy w leczeniu.

11- 12. Zaburzenia psychotyczne – przegląd stanowisk teoretycznych tłumaczących ich etiopatogenezę, charakterystyka podstawowych psychoz (schizofrenia, paranoja, choroba afektywna dwubiegunowa), symptomatologia i leczenie (wieloaspektowy charakter pomocy psychologicznej choremu i jego rodzinie w środowisku.

13. Uzależnienia – psychologiczne mechanizmy uzależnień od narkotyków, leków i alkoholu, etiopatogeneza w świetle współczesnych koncepcji psychologicznych, proponowane modele terapii. Problematyka współuzależnionych.

14-15. Zaburzenia seksualne

- zagadnienia ogólne, zakłócenia zachowań seksualnych, patologiczne formy życia seksualnego

- zaburzenia perwersyjne

- zaburzenia tożsamości płciowej

- zaburzenia funkcjonalne

Metody dydaktyczne:

Omawianie szczegółowych zagadnień z zakresu psychopatologii ogólnej i szczegółowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bernadetta Izydorczyk 129/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.