Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-018 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Efekty kształcenia założone w ramach modułu wskazują, że student po jego ukończeniu posiada wiedzę na temat postaci, przyczyn i uwarunkowań zaburzonego zachowania jednostki. Potrafi określić kierunki pomocy psychologicznej osobom z wybranymi zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami zachowania. Student ma umiejętności przeprowadzenia poprawnej analizy i syntezy rezultatów uzyskanych w badaniu diagnostycznym i ich krytycznej oceny w celu wyciągnięcia wniosków.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Cierpiałkowska L.(2009).Psychopatologia. Warszawa .Wydawnictwo Naukowe Scholar

2.Seligman M, Walker E., Rosenhan D. (2003). Psychopatologia. Warszawa. Zysk i S-ka.

3..Meyer R. (2003). Psychopatologia. Gdańsk. GWP.

4.Klimasiński Krzysztof(2000).Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Kraków ,Wyd.Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Literatura uzupełniająca:

1.Aleksandrowicz J.(2000).Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

2.Bilikiewicz A. /red./ (2001). Psychiatria. Warszawa. PZWL.

3.Carson R., Butcher J., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk. GWP.

4. Gabbard G.O.(2009) Psychiatria psychodynamiczna w praktyce lekarskiej ,Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego

5.Millon T. Roger Davis(2005):Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

6. Rybakowski J., Pużyński S., Wciórka J.(red.).(2009).Psychiatria. Tom I .Podstawy psychiatrii. Wrocław, Elsevier Urban and Partner.

Efekty uczenia się:

1. Posiada podstawową wiedzę o stosowaniu zasad postępowania diagnostycznego uwzględniającego trzy osie ICD-10 i pięć osi DSM- IV-TR

2. Posiada wiedzę na temat różnych objawów klinicznych i postaci zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

3. Potrafi zaplanować postępowanie pozwalające sprawdzić stan psychiczny człowieka i ocenić pod kątem kryteriów zdrowia psychicznego

4. Posiada umiejętności rozróżniania przedmiotu badań, sposobu wyjaśnienia patomechanizmu i uwarunkowań zaburzeń psychicznych

5. Potrafi odnieść wiedzę z zakresu psychopatologii do konkretnego przypadku, wskazać objawy, podać domniemane przyczyny, zaproponować kierunek postępowania diagnostycznego i sugerować podstawowe formy leczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy

Studia przypadków

Opracowanie projektu diagnozy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Izydorczyk
Prowadzący grup: Magdalena Bolek-Kochanowska, Bernadetta Izydorczyk, Jagoda Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu ustalana na podstawie średniej z ocen z wykładu i ćwiczeń

Pełny opis:

Efekty kształcenia założone w ramach modułu wskazują, że student po jego ukończeniu posiada wiedzę na temat postaci, przyczyn i uwarunkowań zaburzonego zachowania jednostki. Potrafi określić kierunki pomocy psychologicznej osobom z wybranymi zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami zachowania. Student ma umiejętności przeprowadzenia poprawnej analizy i syntezy rezultatów uzyskanych w badaniu diagnostycznym i ich krytycznej oceny w celu wyciągnięcia wniosków.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Magdalena Bolek-Kochanowska, Izabela Rajska-Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu ustalana na podstawie średniej z ocen z wykładu i ćwiczeń

Pełny opis:

Efekty kształcenia założone w ramach modułu wskazują, że student po jego ukończeniu posiada wiedzę na temat postaci, przyczyn i uwarunkowań zaburzonego zachowania jednostki. Potrafi określić kierunki pomocy psychologicznej osobom z wybranymi zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami zachowania. Student ma umiejętności przeprowadzenia poprawnej analizy i syntezy rezultatów uzyskanych w badaniu diagnostycznym i ich krytycznej oceny w celu wyciągnięcia wniosków.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Magdalena Bolek-Kochanowska, Izabela Rajska-Kulik, Jagoda Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen z testu egzaminacyjnego i ćwiczeń.

Pełny opis:

Efekty kształcenia założone w ramach modułu wskazują, że student po jego ukończeniu posiada wiedzę na temat postaci, przyczyn i uwarunkowań zaburzonego zachowania jednostki. Potrafi określić kierunki pomocy psychologicznej osobom z wybranymi zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami zachowania. Student ma umiejętności przeprowadzenia poprawnej analizy i syntezy rezultatów uzyskanych w badaniu diagnostycznym i ich krytycznej oceny w celu wyciągnięcia wniosków.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Izabela Rajska-Kulik, Jagoda Sikora, Justyna Trepka-Starosta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Magdalena Bolek-Kochanowska, Izabela Rajska-Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen z testu egzaminacyjnego i ćwiczeń.

Pełny opis:

Efekty kształcenia założone w ramach modułu wskazują, że student po jego ukończeniu posiada wiedzę na temat postaci, przyczyn i uwarunkowań zaburzonego zachowania jednostki. Potrafi określić kierunki pomocy psychologicznej osobom z wybranymi zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami zachowania. Student ma umiejętności przeprowadzenia poprawnej analizy i syntezy rezultatów uzyskanych w badaniu diagnostycznym i ich krytycznej oceny w celu wyciągnięcia wniosków.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rajska-Kulik
Prowadzący grup: Magdalena Bolek-Kochanowska, Izabela Rajska-Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen z testu egzaminacyjnego i ćwiczeń.

Pełny opis:

Efekty kształcenia założone w ramach modułu wskazują, że student po jego ukończeniu posiada wiedzę na temat postaci, przyczyn i uwarunkowań zaburzonego zachowania jednostki. Potrafi określić kierunki pomocy psychologicznej osobom z wybranymi zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami zachowania. Student ma umiejętności przeprowadzenia poprawnej analizy i syntezy rezultatów uzyskanych w badaniu diagnostycznym i ich krytycznej oceny w celu wyciągnięcia wniosków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.