Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MODUŁ B ZWIĄZANY ZE SPECJALNOŚCIĄ - WSTĘP DO PROJEKTOWANIA LEKÓW 0310-CH-S1-058
Laboratorium (L) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. R. Silverman, Chemia organiczna w projektowaniu lekow, WNT, W-wa 2004.

2. J. McMurry, Organic Chemistry.

3. Biological Approach, Thomson, Belmont, USA, 2007,

4. G. Patrick, Chemia medyczna, WNT, W-wa, 2003,

Metody i kryteria oceniania:

Sprawozdania i ocenianie ciągłe.

Wykorzystanie umiejętności nabytych w laboratorium.

Ocena praktycznych umiejętności pracy w laboratorium na podstawie wyników uzyskanych na poszczególnych ćwiczeniach.

Zakres tematów:

1-3 Zajęcia z modelami – budowanie modeli cząsteczek leków

Hybrydyzacje sp3, sp2, sp; modele prostych alkanów, alkenów, alkinów, cykloalkanów; modele steroizomerów (cis-i trnas-) streoizomerów posiadających asymetryczny atom węgla; modele leków: baklofenu,propranololu, deksachlorfeniraminy, penicyliny G

4-5 Zajęcia seminaryjne z zakresu syntez, budowy i właściwości leków

6-7 Projektowanie molekularne – notacja liniowa cząsteczek, kodowanie Smiles, wybrane edytory molekularne.

Projektowanie molekularne standardy wymiany informacji molekularnej, pakiety do modelowania molekularnego

Chemoinformatyczne bazy danych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia problemowe - rozwiązywanie zadań.

Ćwiczenia z modelami.

Ćwiczenia wykorzystujące specjalistyczne oprogramowanie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Bąk, Robert Musioł, Wioleta Cieślik 9/12 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Bąk, Robert Musioł, Wioleta Cieślik 11/12 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Bąk, Robert Musioł, Wioleta Cieślik 12/12 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Bąk, Joanna Musioł, Wioleta Cieślik 13/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.