Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia 01-BI-S1-BCH03
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Berg J.M. 2009. Biochemia. PWN, Warszawa

Granner D.K., Murray R.K., Rodwell V.W. 2010. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa

Brown T.A. 2012. Genomy. PWN, Warszawa

Kłyszejko-Stefanowicz L. 2002. Cytobiochemia. PWN, Warszawa

Minakowski W., Weidner S. 2005. Biochemia kręgowców. PWN, Warszawa

Moszczyński P., Pyć R. 1999. Biochemia witamin. PWN, Warszawa

Witwicki J., Ardelt W. 1989. Elementy enzymologii. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość treści wykładów.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego. Każde z pytań egzaminacyjnych oceniane jest w skali 0-3 punktów.

Skala ocen:

bdb – powyżej 55

+db – 50 do 54

db – 43 do 49

+dst – 37 do 42

dst – 31 do 36

ndst – poniżej 31

Egzamin pisemny składa się z 20 pytań. Czas trwania egzaminu pisemnego - 60 minut.

Zakres tematów:

Wykłady obejmują:

1. Zebranie informacyjne. Aminokwasy. Budowa, rodzaje i właściwości. Peptydy – budowa i funkcje w organizmach.

2. Białka. Budowa, podział i właściwości. Struktury białek, ich dynamika i funkcje.

3. Kwasy nukleinowe cz. 1. Rodzaje, budowa, funkcje. Replikacja u Procaryota i Eucaryota. Kod genetyczny.

4. Kwasy nukleinowe cz. 2. Transkrypcja i translacja u Procaryota i Eucaryota. Modyfikacje potranslacyjne białek. Mechanizmy kierowania białek.

5. Bioenergetyka reakcji biochemicznych. Kinetyka enzymatyczna. Podstawowe funkcje termodynamiczne. Rodzaje katalizy chemicznej. Enzymy jako biokatalizatory. Modele działania enzymów. Klasyfikacja enzymów. Enzymy proste i allosteryczne. Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych. Inhibicja enzymatyczna.

6. Koenzymy –wstęp, koenzymy oksydoreduktaz.

7. Koenzymy - koenzymy pozostałych klas enzymów.

8. Cukrowce. Budowa, własności, podział i funkcje

9. Metabolizm sacharydów prostych i złożonych. Glikoliza i glukoneogeneza, cykl pentozofosforanowy. Fermentacje. Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu i cykl Krebsa.

10. Lipidy. Budowa, rodzaje i właściwości. Metabolizm lipidów. Budowa i dynamika błon. Pompy i kanały błonowe. Rodzaje transportu przez błony.

11. Metabolizm związków azotu. Przemiany białek i aminokwasów.

12. Łańcuch oddechowy. Uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych i jej magazynowanie. Fosforylacja oksydacyjna i substratowa. Integracja metabolizmu.

Metody dydaktyczne:

2-godzinne wykłady multimedialne zgodnie z planem zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Danuta Wojcieszyńska 48/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.