Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SEMINARIUM MAGISTERSKIE A - FIZYKOCHEMICZNE METODY W ANALIZIE CHEMICZNEJ 0310-CH-S2-224
seminarium (S) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 100
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

1. „Chemia fizyczna. Praca zbiorowa”, PWN, Warszawa

2. J. Ościk, „Adsorpcja”, PWN, Warszawa, 1983

3. A. Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej”, PWN, Warszawa, 2010

4. W. Trzebiatowski, „Chemia nieorganiczna”, PWN, Warszawa, 1978

Samodzielnie wyszukiwane pozycje literaturowe, najczęściej z bieżących numerów czasopism chromatograficznych, ale także pozycje książkowe, monograficzne.

Metody i kryteria oceniania:

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

Dobrze przygotowana prezentacja multimedialna i żywy udział w dyskusjach – bdb

Prezentacja multimedialna przygotowana z niewielką pomocą prowadzącego – db

Prezentacja multimedialna przygotowana z dużą pomocą prowadzącego

i niewielka aktywność w dyskusjach – dst

Niewłaściwie przygotowana prezentacja i brak aktywności w dyskusjach - ndst

Zakres tematów:

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

Studenci indywidualnie przygotowują prezentacje multimedialne na tematy związane z fizykochemicznymi podstawami chromatograficznych procesów rozdzielczych oraz

z praktycznymi zastosowaniami technik chromatograficznych. Prezentacje te są połączone z dyskusją oraz z wyjaśnianiem problemów o większym stopniu trudności. Przykładowa tematyka objęta seminarium jest następująca:

1. Nieorganiczne i organiczne adsorbenty stosowane w chromatografii gazowej

i cieczowej

2. Adsorpcja ciało stałe – gaz; izotermy adsorpcji

3. Adsorpcja ciało stałe – ciecz; izotermy adsorpcji

4. Praktyczne wyznaczanie izoterm adsorpcji, klasyfikacja izoterm adsorpcji

5. Wymieniacze jonowe (anionity i kationity); mechanizm wymiany jonowej

6. Półprzepuszczalne membrany nieorganiczne i organiczne, zasady ich funkcjonowania, rola w rozdzielaniu materii, praktyczne zastosowania

7. Procesy technologiczne wykorzystujące chromatografię kolumnową

8. Sita molekularne – budowa i podstawowe zasady funkcjonowania

9. Chiralność związków chemicznych i rodzaje asymetrii w budowie cząsteczek chemicznych

10. Chiralne leki syntetyczne – kiedy możemy, a kiedy nie wolno stosować leków

w formie racematów

Ponadto studenci mogą samodzielnie zaproponować tematy swoich prezentacji multimedialnych, związane z ich dodatkowymi, indywidualnymi zainteresowaniami, które muszą jednak uzyskać wstępną ocenę i aprobatę prowadzącego.

Metody dydaktyczne:

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

Ćwiczenia audytoryjne

Przygotowanie jednej prezentacji multimedialnej w ciągu semestru. Udział w dyskusjach na tematy poruszane w prezentacjach multimedialnych innych uczestników danej grupy.

Przygotowanie prezentacji multimedialnych dotyczących fizykochemicznych podstaw chromatograficznego rozdzielania materii na podstawie wykładów, a także na podstawie podręczników akademickich, samodzielnie wyszukiwanych monografii naukowych i artykułów zawartych w czasopismach naukowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:00 - 10:30, sala 42s
Mieczysław Sajewicz, Monika Geppert-Rybczyńska 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Szkolna 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.