Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika penitencjarna 06-PE-S2-R-05
Ćwiczenia (C) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Machel H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna

Arche, Gdańsk

Ciosek M. Pastwa-Wojciechowska, red.(2016). Psychologia sądowa i penitencjarna, PWN Warszawa

Nawój-Śleszyński A. (2013).Przeludnienie więzień w Polsce.i przeciwdziałania. Przyczyny, następstwa, możliwości przeciwdziałania. Wyd Uł. Lódź.

Przybyliński S.( 2010) Podkultura więzienna: wielowymiarowość rzeczywistości więziennej. Impuls, Kraków

Marczak A.(2013) Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce.Impuls, Kraków

Metody i kryteria oceniania:

Ocenia podlega aktywność studentów, przygotowania do zajęć, obecności na zajęciach, wiedza i umiejętność analizy tekstów, opracowanie danego problemu

Zakres tematów:

Tematy zależą od indywidualnych zainteresowań i wyboru studenta, związane są z pobytem osadzonych w instytucjach penitencjarnych oraz przygotowaniem do opuszczenia placówki , jak rodzaje placówek, ich specyfika, problemy, kontakty z rodziną i światem na wolności, problemy podkultury więziennej, praca wychowawcy penitencjarnego, bezpieczeństwo i nadzwyczajne wydarzenia w zakładzie, problem kobiet z dziećmi itp.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, prezentacja przedstawionego problemu przez grupy studentów, analiza regulaminów i przepisów dotyczących pobytu w więzieniu, przeprowadzanie wywiadów z kadrą i osobami , które naruszyły kodeks karny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Danuta Raś 53/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)