Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka kulturalna 12-PE-AN-S1-5PK
Wykład (W) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

M. A. Adamska, Tom kultury -Lata 50...,przewodnik po wydarzeniach kulturalnych w Polsce i na świecie,(seria 60lat empiku),Poznan 2008. M. Czerwiński, T. Kostyrko, (red.)Kultura polska w dekadzie przemian,Warszawa, Instytut Kultury 1999.

J.Damrosz,(red.)Kultura polska w nowej sytuacji historycznej, Warszawa, Instytut Kultury 1998.

Encyklopedia Białych Plam, tomu I=XIX, wybrane hasła z wybranych tomów, Polskie Wyd. Encyklopedyczne, Radom ,tomy do r,2005.

B. Gierat Biedroń, Ministrowie kultury w dobie transformacji.I985-2005.

Krakow,Wyd.Uniwersitas,

D.Ilczuk, Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 2002,Wyd.UJ.

A.Januszkiewicz, Tom kultury rok 2000,przewodnik po wydarzeniach kulturalnych w Polsce i na świecie,Poznan 2oo8,Wyd.Publicat.

W.Kot, PRL, Jak cudnie się żyło, Wyd. Publikat 2008.

W.Kot,Polskie dekady, Kronika naszych czasów,, Poznań 2001, tenże; PRL czas nonsensu. Polskie dekady. Kronika naszych czasów1950-1990,Poznań 2007 (Publicat).

M. Miechowicz, Sytuacja kultury polskiej od roku 1989 do współczesności,(w);"Zarządzanie w kulturze",2004, t.5

Upowszechnianie kultury wyzwaniem dla edukacji(red.)K.Olbrycht, E.Konieczna ,J.Skutnik, Toruń 2008

inne prace z wielotomowych serii:45 tomów serii "Dwudziestolecie międzywojenne, seria z wyd. Bellona, w tym szczególnie tomy:42 (Organizacje, Kluby, Stowarzyszenia, tom:6 Mniejszości i t.37 Nauka.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny, średnia arytmetyczna z ocen (pytanie z historii polityki kulturalnej, z polityki szczegółowej, z terminologii lub problemu (np. z lektury). Merytoryczna ocena wypowiedzi, znajomość faktów i terminologii.

Zakres tematów:

Przedstawienie treści programu, modułu i sylabusa Przybliżenie terminologii z podstaw teorii polityki. Podział polityki wewnętrznej państwa i polityki szczegółowe. Podstawowe pojęcia dotyczące polityki, definicje polityki, polityki kulturalnej i społecznej, zespół nauk politycznych. Etapy polityki kulturalnej w PRL-u, periodyzacja,

Polityka kulturalna w fazie politycznej PRL (1944-1949).Okres rekonstrukcji-odbudowy i okres ofensywy kulturalnej partii.

Początki tzw. rewolucji kulturalnej i socrealizmu. Cenzura i wypaczona polityka wydawnicza.

Polityka kulturalna i społeczna w latach 1956-1970. Faza ekonomiczna i okres "małej stabilizacji". Obchody rocznicowe a polityka wyznaniowa.

Polityka prasowa i wydawnicza w II RP i w PRL-u, własność a wydawnictwa, tanie książki, produkcyjniaki ,porównania.

Propaganda, agitacja, reklama a polityka informacyjna. Funkcje i zasady propagandy. Poprawność polityczna. Nomenklatura i nowomowa -pojęcia stare i nowe.

Faza socjalna, czas wolny a polityka kulturalna okresu Gierka (1970-1980). Pozorne otwarcie. kontakty z Zachodem, stosunki z Polonią - problem międzynarodowej wymiany kulturalnej i ekspansji kultur.

Totalitarna polityka kulturalna w okresie "Proletkultu"(ZSSR), rewolucji kulturalnej w Chinach oraz na przykładzie NRD, Rumunii, Kuby, Albanii i Korei PŁN.

Krajowy ,emigracyjny (polonijny) i Podziemny (konspiracyjny) nurty polskiej kultury na przestrzeni dziejów.

Międzynarodowe aspekty polityki kulturalnej, Euroregiony, partnerstwo, współpraca transgraniczna, inicjatywy lokalne. Współpraca Polski z wybranymi krajami, z wyróżnieniem Czechosłowacji, Czech, USA,

innych.

Aktualne podmioty, instytucje, urzędy, organizacje wpływu w sferze kultury. Rola Kościoła i partii. Polityka historyczna.

Współczesne tendencje.kierunki, programy polityki kulturalnej w Polsce i za granica w wybranym kraju.

Metody dydaktyczne:

Klasyczny wykład uniwersytecki, bogato ilustrowany literaturą przedmiotu, archiwalną prasą i książkami z epoki, z kolejnych etapów PRL-u. Także wykład wprowadzający, podsumowujący i powtórzeniowy. Wybrane wykłady otwarte dla innych specjalności i wy kłady z dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Kania 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.