Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terapia w resocjalizacji 06-PE-R-N1-06
Wykład (W) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Barbaro B. (red.): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków 1999.

Czabała J., Czynniki leczące w psychoterapii, Warszawa 2000

Ganczarska M. (red), Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego, Opole 2008

Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk 2005

Górski S., Psychoterapia w wychowaniu, Warszawa 1986.

Grzesiuk L. (red.): Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki. Warszawa 2005.

Heaton J. A.: Podstawy umiejętności terapeutycznych. Gdańsk 2003.

Janiszewski M., Podstawy muzykoterapii, Łódź 2005

Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001

Kazdin A.E., Weisz J. R. (red.): Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków 2006.

Kendall P. (red), Terapia dzieci i młodzieży, Kraków 2010

King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2003

Konieczny E., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2004

Krotochwil S.: Psychoterapia. Warszawa 1984.

Lader S., Karwarski B., Psychoterapia grupowa. Warszawa 1983.

Popiel A., Pragłowska E.: Psychoterapia poznawczo – behawioralna. Teoria i praktyka. Warszawa 2008.

Prochaska J., Norcross J., Systemy Psychoterapeutyczne, Warszawa 2006

Rejzner A., Szczepaniak P. (red.) Terapia w resocjalizacji. Część 1 i 2. Warszawa 2009.

Sawicka K. (red), Socjoterapia, Warszawa 1998

Stankowski A.: Elementy terapii pedagogicznej w pracy nauczyciela-wychowawcy, Katowice 1986.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny sprawdzian wiedzy na koniec semestru

Będzie obejmował zagadnienia przedstawione na wykładach oraz zawarte w literaturze obowiązkowej dla modułu. Pytania będą miały zarówno formułę zamkniętą (testową: 25 pytań 1 pkt.), jak i otwartą (opisową: 3 pytania 5 pkt.).

W celu zaliczenia wykładu należy uzyskać 21 punktów ze sprawdzianu, przy czym w odniesieniu do ocen przedstawia się to w następujący sposób:

Bardzo dobra (5.0) - od 40 punktów do 37 punktów

Dobra plus (4.5) - od 36 punktów do 33 punktów

Dobra (4.0) - od 32 punktów do 29 punktów

Dostateczna plus (3.5) - od 28 punktów do 25 punktów

Dostateczna (3.0) - od 24 punktów do 21 punktów

Niedostateczna (2.0) - poniżej 21 punktów

Zakres tematów:

Ogólne wprowadzenie w zakres przedmiotu, forma i sposób zaliczenia przedmiotu.

Terapia pedagogiczna – rozstrzygnięcia definicyjne, cele, rodzaje, metody i techniki stosowane terapii pedagogicznej.

Rodzaje pomocy psychologicznej i możliwości stosowania w resocjalizacji.

Psychoterapia – cele, formy, rodzaje, różnorodność podejść psychoterapeutycznych.

Podejście psychodynamiczne w psychoterapii od Z. Frouda do współczesnych ujęć.

Podejście behawioralne i poznawczo-behawioralne, możliwości zastosowania w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Podejście humanistyczno-egzystencjonalne, wpływ na percepcję instytucjonalnych form wychowania.

Wpływ poszczególnych szkół psychoterapeutycznych na oddziaływania resocjalizacyjne, możliwości i ograniczenia w zastosowaniu.

Psychoterapia grupowa, procesy grupowe, rozwój grup terapeutycznych, sposoby prowadzenia grupy. Psychoterapia rodzin ogólna charakterystyka.

Cele psychoterapii (terapii) w resocjalizacji i możliwości ich realizacji

Wybrane procedury terapeutyczne stosowane w resocjalizacji

Wychowawca czy terapeuta perspektywa resocjalizacyjna

Socjoterapia i możliwości jej wykorzystania w procesie resocjalizacji

Kulturoterapia (aroterapia) i jej możliwości wykorzystania w resocjalizacji

Postawa terapeutyczna w resocjalizacji

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Czerkawski 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)