Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka psychologii w szkole podstawowej US-WYDZ-00-BKN-DP1
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Appelt, K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 259 - 301). Gdańsk: GWP.

Wiliński, P. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 303 - 343). Gdańsk: GWP.

Sękowska, M. (2000). Neopsychoanalityczna koncepcja rozwoju psychospołecznego Erika H. Eriksona. W: P. Socha (red.), Duchowy rozwój człowieka (s. 101-143). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 123-125.

Wadsworth, B. J. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa: WSiP, s. 109-130.

Wygotski, L. S. (2002). Kryzys siódmego roku życia. W: L. S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne II: dzieciństwo i dorastanie (s. 165-177). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo (redakcja naukowa: A. Brzezińska, M. Marchow; przekład: T. Czub).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, pytania zamknięte oraz wypowiedź na zadany temat

Oceny ustalane są odpowiednio do poziomu odpowiedzi na pytania.

Zakres tematów:

Prawidłowości rozwojowe w kontekście aplikacji wiedzy psychologicznej w różnych obszarach nauczania I wychowania uczniów na II etapie edukacyjnym. Specyfika i prawidłowości uczenia się̨ na I i II etapie edukacyjnym. Charakterystyka głównych operacji umysłowych w uczeniu się̨. Style poznawcze i strategie uczenia się̨ a style nauczania. Zmiany w funkcjonowaniu poznawczym i społecznym w okresie dorastania oraz ich wpływ na styl uczenia się̨. Nakład pracy i uzdolnienia w uczeniu się̨ przedmiotu. Kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach prowadzenia zajęć́. Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły I środowiskiem. Metody i zasady nauczania. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące. Metoda projektów. Praca badawcza ucznia. Dobór metod nauczania. Formy pracy. Organizacja pracy w klasie, praca w grupach. Indywidualizacja nauczania. Specyficzne formy pracy z dzieckiem uczęszczającym szkoły podstawowej

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Turska 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.