Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet specjalnościowy - Resocjalizacja w placówkach penitencjarnych 06-PE-OP-S1-22.18
Ćwiczenia (C) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bałandynowicz Andrzej, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. LEX, Warszawa 2011.

Konopczyński Marek, Metody twórczej resocjalizacji. Pedagogium, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Machel Henryk, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski (Studium penitencjarno-pedagogiczne). Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Marczak Monika (red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Nowacki Zbigniew, Wywieranie wpływu społecznego w warunkach izolacji więziennej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Skafiriak Beata (red.), Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Stankowska Natalia, Pracownicy Służby Więziennej w Polsce – próba portretu zbiorowego. W: Socha-Kołodziej Krystyna, Zajęcka Beata, Profilaktyka, opieka, wychowanie, resocjalizacja – wybrane aspekty. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2005.

Stankowska Natalia, Wykonywanie kary pozbawienia wolności i proces resocjalizacji w opiniach osadzonych (Informacja z badań). W: Stanik Jan. M. (red.), Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk paraprzestępczych i przestępczych. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2007.

Stankowska Natalia, Polityka penitencjarna państwa po roku 1989 (w opiniach zainteresowanych pracowników Służby Więziennej, osadzonych i studentów pedagogiki resocjalizacyjnej). W: Jasiński Zenon, Kurek Andrzej, Widelak Dariusz (red.) W dziewięćdziesięciolecie polskiego więziennictwa. Księga Jubileuszowa. Uniwersytet Opolski, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Opole 2008.

Stankowska Natalia, Penitentiary Policy of the state and the execution the prison sentence. Edited by Akimjak Amantius, Donna Harrell Lubcker. W: Global Education Up to the Future. Warszawa – Marshall - Ružomberok 2008, Catolic University In Ružomberok.

Stankowska Natalia, Changes in Polish penitentiary Policy after 1989. W: To regain the colours of a butterfly … in the circle of therapy and resocialization. Special pedagogues’ deliberations. Editor Adam Stankowski. Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions – Fribourg, Fribourg – Suisse SÉCT, 2009.

Stankowska Natalia, Praca z osadzonymi – programy penitencjarne w procesie resocjalizacji. Prawa Człowieka. Human Rights. Humanistyczne Zeszyty Naukowe. Katowice 2009.

Stankowska Natalia, Kulturotechnika w pracy z osadzonymi w placówkach penitencjarnych. W: Antropotechnika, kultúrotechnika a sociotechnika v špeciálnej pedagogike. Editor Adam Stankowski. KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU. Pedagogická fakulta. VERBUM, Ružomberok, 2010.

Stankowska Natalia, Social Mission of Penitentiary Service. In: Revue internationale des sciences humaines et naturelles. Fribourg: Sciences, éducation, cultures, traditions, č. 4/12, 2012.

Stankowska Natalia, Wspomaganie działalności resocjalizacyjnej w placówkach penitencjarnych. W: Red. Adam Stankowski. Wspomaganie rozwoju. Konteksty edukacyjne – rewalidacyjne – resocjalizacyjne. KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU. VERBUM, Ružomberok, 2012.

Stankowska Natalia, Edukacja w placówkach penitencjarnych (opinie, interpretacje pedagogiczne). Chowanna tom 2, 2012; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach, praca pisemna.

Zakres tematów:

W czasie spotkań zostaną ustalone szczegółowe problemy poruszane podczas ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia (dyskusje, polemiki), metody poglądowe (prezentacje multimedialne), samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Natalia Stankowska 0/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.