Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka ogólna 12-PE-S1-6DO
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Arends R.: Uczymy się nauczać, Wyd. WSiP, Warszawa 1995

Denek K.: Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000

Gnitecki J.: Wstęp do metod badań w naukach pedagogicznych, Wyd. Naukowe PTP, Poznań 1999

Klus-Stańska D.: Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Wyd. „Żak”, Warszawa 2010

Konarzewski K.: (red.): Sztuka nauczania, Warszawa 1992

Kruszewski K.: (red.): Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, PWN, cz. I, Warszawa 1991

Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 2004

Niemierko B.: Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, WSiP, Warszawa 1997

Okoń W.: Nauczanie problemowe we współczesnej szkole, WSiP, Warszawa 1997

Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. „Żak”, Warszawa 2003

Półturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005

Śliwerski B. (red.): Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, tom 1, GWP, Gdańsk 2006

Śliwerski B.: Edukacja alternatywna, Wyd. Impuls, Kraków 2000

Świrko-Pilipczuk J. (red.): Dydaktyka ogólna i nauki z nią współdziałające, Wyd. Zapol, Szczecin 2007

Walker D. F. , Soltis J. F.: Program i cele kształcenia, WSiP, Warszawa 2000

Węglińska M.: Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Wyd. Impuls, Kraków 2005

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (pisemna praca egzaminacyjna - zestaw pytań otwartych na przygotowanym arkuszu, wcześniej dobranych i wyselekcjonowanych przez wykładowcę) weryfikuje wiedzę z zakresu treści omówionych na wykładach.

Kryterium oceny wiązać się będzie z oceną stopnia opanowania treści zajęć. Skala ocen będzie obliczana w sposób arytmetyczny (skala ocen: 2,0-5,0). Minimalny stopień opanowania treści zajęć wynosi 50%.

Czas trwania egzaminu pisemnego – 1 godzina.

W trakcie trwania egzaminu na jednej sali wykładowej studenci zostaną podzieleni na dwie grupy. Każda grupa otrzyma trzy pytania, na które odpowiadać będzie w sposób opisowy. Za każde pytanie student może otrzymać maksymalnie 3 punkty.

Czas trwania oceny i zwrotu pisemnej pracy egzaminacyjnej – 2 tygodnie. Po upłynięciu tego czasu ustalany będzie termin ewentualnej (w przypadku osób, które nie wykażą się minimalnym stopniem opanowania treści wykładów – 50%) poprawy pracy.

Zakres tematów:

Treści wykładów dotyczą podstawowych zagadnień z dziadziny dydaktyki ogólnej: Charakterystyka dydaktyki ogólnej jako dyscypliny naukowej; Dydaktyka ogólna, dydaktyki szczegółowe oraz dydaktyka o charakterze środowiskowym; Wartości i cele kształcenia; Ideał wychowawczy; Podstawowe pojęcia w dydaktyce ogólnej oraz ich geneza; Przedmiot badań dydaktycznych oraz przebieg procesu badawczego; Charakterystyka metod badań naukowych w dydaktyce; System dydaktyczny oraz jego elementy; Charakterystyka systemów dydaktycznych (tradycyjnego oraz współczesnych); Proces kształcenia jako związek nauczania i uczenia się oraz jego gnoseologiczne podstawy; Charakterystyka głównych zasad kształcenia; Współczesne koncepcje kształcenia; Szkoła jako miejsce dydaktycznej i wychowawczej działalności nauczyciela; Program szkoły i jego realizacja; Nauczyciel i uczeń jako podmioty działań edukacyjnych.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjno-problemowy wraz z prezentacją mulimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Zalewska-Bujak 71/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.