Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy edukacji wielo- i międzykulturowej 12-PE-WIP-N1-1PEWM
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Teorie i modele badań międzykulturowych. Cieszyn-Warszawa 2006.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Suchodolska J. (red.): Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2011.

Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich- stan, problemy i perspektywy. Białystok- Cieszyn-Warszawa 2010.

Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce - stan, problemy i perspektywy. Warszawa-Cieszyn-Białystok 2013

Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Ogniewjuk W., Sysojewa S. (red.): Wielokulturowość i edukacja. Warszawa – Cieszyn – Kijów 2014

Lewowicki T., Chojnacka-Synaszko B., Piechaczek-Ogierman G. (red.): Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Toruń – Katowice – Warszawa 2014

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red.:) Kultura w edukacji międzykulturowej konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne, Cieszyn – Warszawa - Toruń 2013.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Suchodolska J. (red.): Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego. Toruń 2011.

Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009.

Nikitorowicz J.: Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk 2005.

Nikitorowicz J., Muszyńska J., Boćwińska-Kiluk B. (red.): Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji społecznych. Współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki, Warszawa 2014

Sobecki M. Komunikacja międzykulturowa. Warszawa 2016.

Szczurek-Boruta A.: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości – szkice pedagogiczne. Cieszyn-Kraków 2007.

Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Poza paradygmaty pedagogiki. Pedagogika międzykulturowa. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Prace z serii „Edukacja Międzykulturowa”

„Edukacja międzykulturowa” 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

„Multicultural Studies” 2016, T.I

Literatura uzupełniająca:

Bokszański Z.: Tożsamości zbiorowe. Warszaw 2006.

Grzybowski P.P.: Spotkania z Innym. Kraków 2011.

Grzybowski. P. : Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową. Kraków 2015.

Kłoskowska A.: Kultury narodowe u korzeni. Warszawa 1996.

Lalak D. (red.): Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości. Warszawa 2008.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkoła na pograniczach. Katowice 2000.

Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.) Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości - studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego. Toruń 2008.

Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.): Edukacja międzykulturowa - dokonania, problemy, perspektywy. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2011.

Lewowicki T., Suchodolska J. (red.), Dzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej wielo- i międzykulturowej (materiały dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych). Kraków 2011.

Melosik Z.: Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków 2007.

Młynarczuk-Sokołowska A., Potoniec K., Szostak-Król K. (red.): Przygody Innego. Białystok 2011 r.

Szczurek-Boruta A.: Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo – studium pedagogiczne. Katowice 2007.

Szczurek-Boruta A.: Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości. Toruń 2013

Szczurek-Boruta A.: O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości – konteksty, opinie studentów, propozycje. Toruń 2014

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia pisemnej pracy egzaminacyjnej na najniższym dopuszczalnym poziomie (ocena dostateczna) jest uzyskanie minimum 50% maksymalnej punktacji testu.

Zakres tematów:

1. Zróżnicowanie kulturowe współczesnych społeczeństw i wrażliwość kulturowa.

2. Podstawowa aparatura pojęciowa pedagogiki międzykulturowej.

3. Od wielokulturowości do międzykulturowości – zaniedbane wymiary edukacji elementarnej.

4. Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość - zadaniem dla edukacyjnym.

5. W (ciągłym) poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej.

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć jak w opisie modułu.

Studiowanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej zalecanej w module.

Przygotowanie do zaliczenia treści programowych modułu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Szczurek-Boruta 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.