Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 12-PA-NI-N2-27WWRD
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Maas V.F., Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2007.

Piotrowicz R. Rozwój i praca niepełnosprawnego umysłu – granice i bariery, (w):Gorajewska D. (red.): Rodzina. Normalność w niepełnosprawności. Wydawnictwo Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2007

Artykuły w czasopismach: Piotrowicz R. Wczesna interwencja – podjąć wyzwanie. Biuletyn Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Łódź98/2, 1998 s.18-22 Piotrowicz R. Wieloprofilowe usprawnianie dziecka z uszkodzeniem mózgu - istota rehabilitacji. Biuletyn Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Łódź 99/3, 1999

Serafin T. (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców, MENiS, Warszawa 2005.

Serafin T. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w:) Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców, ABC Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009

Metody i kryteria oceniania:

• znajomość treści omawianych na ćwiczeniach

• posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej

• skonstruowanie indywidualnego planu wsparcia rodziny z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju (zaprojektowanie systemowego interdyscyplinarnego wsparcia osobie niepełnosprawnej ze szczególnych uwzględnieniem instytucji działających w środowiskach lokalnych na rzecz osób niepełnosprawnych; próba stworzenia własnego modelu w odniesieniu do konkretnych potrzeb człowieka z określonym rodzajem i głębokością niepełnosprawności; celem jest weryfikacja umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w konkretnej sytuacji praktycznej)

• 90% obecności na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

aktywny udział w zajęciach

Wymagania edytorskie: czcionka 12-Times New Roman, z odstępami półtorej linii pomiędzy wierszami z pozostawieniem marginesu o szerokości 2,5 cm ze wszystkich stron. Tekst należy wyjustować. Piśmiennictwo umieścić w przypisie. Pełną treść piśmiennictwa zawierającą nazwisko autora (autorów) z pierwszą literą imienia, tytuł publikacji, wydawnictwo, miejsce i rok wydania należy sporządzić w alfabetycznym spisie autorów na końcu tekstu.

Zakres tematów:

Wczesne wspomaganie dziecka z:

-dysfunkcją wzrokową

-dysfunkcją słuchową

- z zaburzeniami ruchowymi

-całościowymi zaburzeniami rozwoju

Współpraca z rodzicami i ich udział w procesie wczesnego wspomagania

Program INSITE jako przykład dobrej praktyki – domowa wczesna interwencja

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca z tekstem, prezentacja i analiza indywidualnych przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Wrona 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.