Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodologii badań społecznych 06-ZZL-N1-PMBS
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

test wiedzy egzamin ustny: kolokwium zaliczeniowe w formie testu pisemnego sprawdzającego poziom wiedzy teoretycznej niezbędnej do realizacji zadań praktycznych, rozmowa sprawdzająca wiedzę

Zakres tematów:

1. Elementy wiedzy o nauce i poznaniu naukowym

 Pojęcie nauki. Współczesna klasyfikacja nauk. Rola nauk społecznych w poznaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej

 Badania społeczne. Metodologiczne aspekty badań społecznych. Istota badania ekonomicznego. Walor teoretyczny i praktyczny. Przedmiot i cele badań. Społeczny kontekst ba-dań – aspekty etyczne i polityczne. Zastosowanie badań społecznych. Źródła błędów w badaniach

2. Proces badawczy

 Strategia i projektowanie procesu badawczego. Rola badań pilotażowych

 Problem badawczy. Formułowanie ekonomicznych problemów badawczych. Typy i formy problemów badawczych. Powszechne i naukowe postawy wobec problemów badawczych.

 Hipoteza. Typy hipotez. Tworzenie hipotez badawczych

 Wskaźniki i zmienne w badaniach społecznych. Pojęcia podstawowe. Funkcje wskaźników i zmiennych w badaniu zjawisk społecznych

3. Metody i techniki badań społecznych

 Metody badań społecznych – potoczne i naukowe ujmowanie zjawisk społecznych. Typo-logia metod fakultatywnych. Metody ogólne i szczegółowe. Techniki badań społecznych. Wykorzystywanie w badaniu danych faktograficznych. Statystyka w badaniach społecznych

4. Źródła wiedzy w badaniach społecznych

 Dane, informacja, wiedza. Informacja a prawo. Źródła informacji w XXI wieku. Strategie wyszukiwania źródeł. Informacja internetowa i jej jakość

5. Wyniki poznania naukowego

 Praca naukowa jako szczególny forma pracy twórczej. Organizacja pracy naukowej. Koncepcja pracy naukowej, gromadzenie i preparacja danych i informacji, analiza ilościowa i jakościowa, sprawozdanie z badań, wyjaśnianie zjawisk społecznych i wnioskowanie

 Redakcja tekstu naukowego opracowania – unikanie błędów. Język naukowych tekstów ekonomicznych. Struktura tekstu opracowania. Cytowanie zapożyczeń i obcych poglądów, techniki przypisów. Tablice, ilustracje graficzne (schematy, wykresy, ryciny). Rodzaje błędów i sposoby ich unikania

Metody dydaktyczne:

wykład z elementami dyskusji kierowanej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i tekstów źródłowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Batko 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.