Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DYDAKTYKA MATEMATYKI NA III I IV ETAPIE EDUKACYJNYM II 0301-MT-S2-16-DMAB2
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Siwek H.: Dydaktyka matematyki. WSiP 2005

Siwek H. Czynnościowe nauczanie matematyki. WSiP 1998

Ciosek M.: Proces rozwiązywania zadania na różnych poziomach wiedzy i doświadczenia matematycznego. Wyd. naukowe AP Kraków

2005

Wadsworth B. J.: Teoria Piageta. WSiP1998

Poly’a G.: Jak to rozwiązać? PWN 2009

Black P., Harrison Ch., Lee C., Marshall B., Wiliam D.: Jak oceniać, aby uczyć? CEO 2006

Mason J., Burton L., Stacey K.: Matematyczne myślenie. WSiP 2005

Metody i kryteria oceniania:

Jak w sposobach ustalania oceny końcowej.

Zakres tematów:

Specyfika i prawidłowości uczenia się na III oraz IV etapie edukacyjnym.

Stadia rozwoju myślenia. Metoda czynnościowa w pracy nauczyciela na III i IV etapie edukacyjnym. Typy ćwiczeń w metodzie czynnościowej.

Kształtowanie pojęć matematycznych. Pojęcia potoczne, a pojęcia naukowe. Etapy kształtowania pojęć. Poziomy rozumienia pojęć.

Przykłady wprowadzania pojęć w szkole. Definicja a pojęcie. Rola definicji w matematyce.

Myślenie matematyczne, jego specyfika i kształtowanie. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów. Strategie rozwiązywania

problemów, strategie heurystyczne.

Sposoby ujmowania roli nauczyciela – style nauczania.

Ocenianie kształtujące jako pomoc uczniom w uczeniu się.

Kompetencje kluczowe i ich kształtowanie na lekcjach matematyki.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 14:00, sala 228
Natalia Cieślar 2/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)