Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań społecznych 12-PE-S2-1MBS
Wykład (W) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Babbie E.: Podstawy badań społecznych. Warszawa 2013, PWN.

Brzeziński J. M. (red.): Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Poznań 2011, Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Jemielniak D. (red.): Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Warszawa 2012, PWN.

Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa 2012, PWN.

Rubacha K.: Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008, Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Bauman T.: Praktyka badań pedagogicznych. Kraków 2013, Oficyna Wydawnicza "Impuls" Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.): Metody badań jakościowych. Tom 1 i 2, Warszawa 2014, PWN.

Jemielniak D.: Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Warszawa 2012, PWN.

Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2005, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka.

Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000, WSiP.

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2007, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Piekarski J, Urbaniak-Zając D, Szmidt K.J. (red.): Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Metody i kryteria oceniania:

Test obejmuje treści wykładowe, składa się z zadań: wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu prawda-fałsz, krótkiej odpowiedzi, zadań z luką, rozszerzonej odpowiedzi. Ocenie podlegać będzie poziom wiedzy, jej zrozumienie i umiejętność operowania informacją. Zostaje on zaliczony pozytywnie, gdy studenta otrzyma co najmniej 50%+1 punktów z ogólnej punktacji; Student może otrzymać: 3, 3,5, 4, 4,5, 5.

Na rozwiązanie testu student ma 45 min.

Termin ustalony zostanie ze studentami (sesja letnia). Zwrot sprawdzonych prac powinien nastąpić po 7 dniach od daty testu.

W sytuacji wyboru przez studentów wersji związanej z przygotowaniem projektu badawczego warunki zaliczenia zostaną omówione w poszczególnych grupach

Zakres tematów:

Nauka i wiedza naukowa – budowanie teorii. Metodologia badań społecznych.

Cele poznania naukowego. Rodzaje badań naukowych.

Podstawowe cele i założenia badań społecznych. Miejsce badań pedagogicznych w badaniach społecznych.

Organizacja i etapy badań naukowych.

Problematyka badawcza i hipotezy robocze, zmienne i wskaźniki.

Charakterystyka wybranych metod i technik . Zasady konstruowania narzędzi badawczych.

Próba jako reprezentacja populacji.

Zasady sporządzania raportu z badań.

Grupowanie danych, sposoby graficznego przedstawiania danych.

Etyka problemy w badaniach społecznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny i konwersatoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Szafrańska 16/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Minczanowska 23/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Szafrańska 10/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Minczanowska 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.