Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka specjalna 12-OA-N1-10DS
Wykład (W) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Chrzanowska I.: Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia. Kraków 2009.

• Chrzanowska I.: Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja. Kraków 2010.

• Dyduch E.: System kształcenia specjalnego dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Bobińska K. i In. (red.): Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław 2012.

• Gajdzica Z.: Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Katowice-Kraków 2011.

• Głodkowska J.: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa2012.

• Klus-Stańska D.: Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa 2010.

• Krause A.: Iluzja dydaktycznej sprawności – profesjonalizacja niekompetencji. W: Huryło L., Klus-Stańska D., Łojko M. (red.): Paradygmaty współczesnej pedagogiki. Kraków 2009.

• Pańczyk J.: Zasady nauczania specjalnego (dydaktyki specjalnej). „Roczniki Pedagogiki Specjalnej” 1999, t. 10.

• Stawow y–Wojnarowska I.: Podstawy kształcenia specjalnego. Warszawa 1989.

• Szumski G.: Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa 2006.

• Szumski: Wokół edukacji włączającej. Warszawa 2010.

• Wyczesany J.: Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków 2007.

Wyczesany J., Gajdzica Z.: Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju. AP, Kraków 2006

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość treści wykładów, ćwiczeń oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej;

Egzamin ustny składający się z trzech wylosowanych pytań. Egzamin odbywa się po zakończeniu zajęć w sesji egzaminacyjnej.

Zakres tematów:

• Pojęcie i subdyscypliny dydaktyki specjalnej

• Miejsce dydaktyki specjalnej w naukach o wychowaniu

• Wielcy dydaktycy i ich wkład w wiedzę o kształceniu specjalnym

• Podstawy wiedzy o historycznej ewolucji organizacji i zasad kształcenia specjalnego

• Pojęcie i typy specjalnych potrzeb edukacyjnych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

• Podstawy prawne kształcenia specjalnego

• System kształcenia specjalnego i jego formy (segregacyjna, integracyjna, inkluzyjna, indywidualna)

• Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w Polsce i wybranych krajach europejskich

• Zasady kształcenia specjalnego

• Proces uczenia się dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

• Funkcje i zadania nauczyciela w kształceniu specjalnym

• Osobowość pedagoga specjalnego Specjalistyczne wsparcia ucznia niepełnosprawnego w różnych typach placówek

• Wybrane problemy integracji i inkluzji

• Wybrane uwarunkowania jakości kształcenia

• Przestrzeń w organizacji edukacji specjalnej, integracyjnej i inkluzyjnej

• Problemy oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Edukacja permanentna

Metody dydaktyczne:

metoda podająca, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Wrona 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.