Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr z elementami upowszechniania cz.1 12-AE-S1-7TEU.1
Wykład (W) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1.Literatura obowiązkowa:

Berthold M. , Historia teatru, Warszawa 1980.

Hausbrandt A., Elementy wiedzy o teatrze, Warszawa 1990.

Kudliński T., Vademecum teatromana (dowolne wydanie).

Nicoll A., Dzieje dramatu, t. 1-2, Warszawa 1983.

Nicoll A., Dzieje teatru, Warszawa 1959, 1975, 1977.

Orzechowski E., Kilka lekcji o teatrze, Kraków 1995.

Raszewski Z., Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977, 1978, 1990.

Semil M.,Wysińska E., Słownik współczesnego teatru, Warszawa 1990.

Teatry narodowe. Tradycja i współczesność, red. K. Olbrycht, M. Pindór, Wydaw. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn 2003.

2. Literatura uzupełniająca:

Degler J., Wprowadzenie do nauki o teatrze. Widz – krytyk – badacz, Wrocław 1978.

Kott J. , Szekspir współczesny, Warszawa 1965, Kraków 1990.

Nyczek T., Alfabet teatru dla analfabetów i zaawansowanych, Warszawa 2002.

Pavis P. Słownik terminów teatralnych, Wrocław 1998, 2002.

Raszewski Z., Słowacki i Mickiewicz wobec teatru romantycznego, „Pamiętnik Teatralny” 1959, z.1-3, s.5-46.

Raszewski Z., Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1994.

Metody i kryteria oceniania:

1.Kolokwium.

Wymagania merytoryczne:

wymagana znajomość treści wykładów i treści ćwiczeń oraz znajomość literatury przedmiotu: obowiązkowej i poszerzającej (wskazane fragmenty).

Kryteria oceny:

sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy objętej programem wykładu i ćwiczeń oraz uzyskanej w toku indywidualnej lektury literatury przedmiotu;

ocenę pozytywną uzyskuje się po zaliczeniu przynajmniej 50% wymaganych odpowiedzi.

Przebieg procesu weryfikacji:

kolokwium grupowe,

czas trwania: 45 min

poprawa kolokwium: ustna.

Zakres tematów:

wybrane zagadnienia z teorii teatru: autonomia teatru, teatr jako sztuka widowiskowa; wybrane zagadnienia z historii teatru powszechnego i polskiego: dwa oblicza teatru greckiego (dramat i teatr monumentalno-misteryjny, dramat i teatr fantastyczno-karykaturalny), teatr starożytnego Rzymu, teatr wieków średnich (dramat i teatr religijny, dramat i teatr świecki), wyznaczniki włoskiej komedii dell’arte, dramat i teatr angielski doby renesansu, polski Teatr Narodowy, dramat i teatr okresu romantyzmu

Metody dydaktyczne:

wykład wsparty prezentacją nagrań audialnych i materiałów filmowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosława Pindór 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.