Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPP_M10_Trening umiejętności kierowniczych 06-PS-SM-283
Laboratorium (L) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Adamiec, M., Kożusznik, B. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor – kreator – inspirator. Kraków: Wyd. Akade.

Bańka, A. (2001). Psychopatologia pracy. Poznań: Gemini.

Bilikiewicz, A. (1998). Psychiatria kliniczna. Warszawa: PZWL.

Brown, M.K., Huettner, B., James-Tanny, Ch. (2007). Managing Virtual Teams. Getting the Most From Wikis, Blogs, and Other Collaborative Tools. Plano: Wordware Publishing, Inc.

Covey, S. R. (2008). Zasady skutecznego przywództwa. Poznań: Rebis, wyd. 2.

Dryden, G., Vos, J. (1999). Rewolucja w uczeniu. Poznań: Zysk i s-ka, (s. 35-85).

Fortuna, P. (2011). Perswazja w pracy trenera czyli jak kształtować postawy uczestników szkoleń. Sopot: GWP.

Gray, D. Brown, S., Mancanufo, J. (2011). Gamestroming. Gry biznesowe dla innowatorów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Hamrol, A., Mantura, W. (2002). Zarządzanie jakością - teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hensel, P. (2015). Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. Gliwice: Helion.

Kaplan, H.I., Sadock, B. J. (1998). Psychiatria kliniczna. Wrocław: Urban & Partner.

Kaplan, R.S. O co zapytać swoje odbicie w lustrze? HBRP lipiec-sierpień 2007

Kostera, M. (red.). (2008). Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Kotter, J., Rathgeber, H., Mueller, P., Johnson, S. (2008). Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach. Gliwice: Onepress.

Koźmiński, A.K., Piotrowski, W. (2000). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Kożusznik, B. (1994). Psychologia w pracy menedżera. Katowice: Wyd. UŚl.

Kożusznik, B. (2002). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: PWE.

Kożusznik, B. (2005). Wpływ społeczny w organizacji. Warszawa: PWE.

Lee-Chai, Bargh, J., (red). (2009). Władza. Pokusy i zagrożenia. Gdańsk: GWP.

Matejun, M., Nowicki, M. Organizacja w otoczeniu - od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji. W: Adamik A. (red.). Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 152-221.

Obora, H. (2010). Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji. Acta Univesitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 234.

Rohr, H. P. (2012). Narcyzm – zaklęte „ja”. Poznań: W drodze.

Stocki, R. (2005). Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Szczupaczyński, J. (2002). Anatomia zarządzania organizacją. Warszawa: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów.

Sztuka zarządzania według Petera Druckera. (2009). Warszawa: Wydawnictwo Harvard Business Review Polska.

Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym. Harvard Business Essentials. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes. 2003.

Zubrzycka-Nowak, M., Rybczyńska, K., Monostori, S. (2010). Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu. Sopot: GWP.

Metody i kryteria oceniania:

Praca przygotowana w formie pisemnej drukowanej, nie później niż do końca sesji zaliczeniowej.

Oceny dokonuje prowadzący na podstawie ustalonych kryteriów przekazanych grupie. Praca obejmuje wszystkie podane części (1. Opis warunków badania; 2. Obliczenie wyników testowych i ich graficzna prezentacja oraz interpretacja wyników w poszczególnych testach; 3. Integracja wyników w określonych obszarach (komunikacja, osobowość, wpływ społeczny/przywództwo, skuteczność) i ich opis); 4. Sformułowanie informacji zwrotnej dla badanego) oraz jest złożona w ustalonym terminie.

Ocenie podlega jakość opracowania – widoczny w treści stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania, poprawność logiczna i jakość wniosków, stosunek objętości pracy do jej jakości, formalna strona opracowania.

Ocena stanowi 60% oceny końcowej modułu. Pozostałe 40% to obecność oraz ocena aktywności studenta na zajęciach (przygotowanie do zajęć w postaci zapoznania się z polecaną literaturą, uczestnictwo w dyskusji, praca w grupie podczas zajęć).

Zakres tematów:

1. Współczesne determinanty zarządzania. Współczesne teorie psychologiczne i ich zastosowanie w pracy menedżera.

2. Role i funkcje menedżera oraz ich zmiany spowodowane przejściem w inny cykl rozwoju organizacji (Beer, Nohria; Kotter)

3. Skuteczność i sprawność w pracy menedżera. Sposoby pomiaru jakości zarządzania procesem i zarządzania sobą (cykl Deminga, podejście PDCA, Lean Managment).

4. Paradygmaty przywództwa (klasyczny, transakcyjny, wizjonerski, organiczny).

5. Style kierowania i ich wpływ na atmosferę pracy. Elastyczne przywództwo.

6. Nowe propozycje - przywództwo współdzielone (Pearce, Conger), autentyczne (Luthans, Avolio;), wszechstronne (Kaplan, Kaiser), piątego poziomu (Goleman, Collins).

7. Analiza i interpretacja w diagnozie kierowniczej.

8. Władza mroczny przedmiot pożądania i pozytywnej motywacji (Lee-Chai; Frieze, Boneva; Snyder).

9. Negatywne konsekwencje sprawowania władzy (Kipnis, Fiske).

10. Proces podejmowania decyzji. Propozycja R. Kaplana dotyczącą pytań ukierunkowujących pracę menedżera.

11. Sukces wymaga energii - źródła wydajności i radzenia sobie ze stresem w pracy (work-life balance, Rosen).

12. Planowanie i realizacja badań.

13. Przewodzenie procesowi zmian: przyczyny niepowodzeń (Kahnemann; Simon; Etzioni; Drucker; Raiff; Janis; Gladwell)

14. Liderzy na kozetce - o dzieciństwie, relacjach z rodzicami oraz własnej rodzinie i ich znaczeniu dla stylu i jakości pracy (Santorski, Karpman).

15. Narcystyczni przywódcy - o zaburzeniach osobowości we współczesnym świecie (Santorski, Kets de Vries).

16. Podsumowanie zajęć i wpisywanie zaliczeń.

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna, analiza studiów przypadków, burza mózgów, próba pracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anita Pollak 12/15 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anita Pollak 10/15 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Anita Pollak 9/15 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Mateusz Paliga 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.