Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ilościowa i jakościowa analiza danych 05-DP-S1-IJAD14
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Bohner G., Wanke M., Postawy i zmiana postaw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. GWP, Gdańsk 2005

Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa, 1997

Pawłowski T., Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa, PWN, 1972

Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego.

Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego (red. S. Bedyńska, M. Cypryańska), Warszawa 2013

Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego (red. S. Bedyńska, M. Cypryańska), Warszawa 2013

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001

Brzeziński J., Metodologia badań naukowych i diagnostycznych. W: J. Strelau (red.),

Psychologia: Podręcznik akademicki t. 1, rozdz. 9-10, Gdańsk, GWP, 2000

Zawadzki B., Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

• Aktywność i obecność na zajęciach.

• Aktywna praca grupowa nad podjętym procesem badawczym podczas zajęć.

• Oddanie w terminie i uzyskanie pozytywnej oceny

Zakres tematów:

-Postawy i zmiana postaw. Postawa jako przedmiot badań społecznych. Wpływ postaw na przetwarzanie informacji.

-Pomiar postaw, konsekwencje postaw (c.d). Dobór grup badawczych, sformułowanie problemów badawczych.

-Problemy i hipotezy badawcze. Schemat badania (eksperymentalny, quasi eksperymentalny, korelacyjny)

-Określenie obrazu przestrzeni zmiennych. Operacjonalizacja i konceptualizacja zmiennych

-Dobór próby. Przygotowanie narzędzia badawczego

-Ilościowa analiza danych. Podstawy statystyki. Kodowanie danych. Interpretacja wyników, akceptacja lub odrzucenie hipotez (praca z programem SPSS)

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana przez prowadzącego

- analizowanie, interpretowanie i wyjaśnianie zjawisk i procesów politycznych z wykorzystaniem przedmiotowej wiedzy metodologicznej

- warsztat metodologiczny w grupach (realizacja kolejnych etapów procesu badawczego podjętego przez grupę na początku semestru)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Turska-Kawa 29/29 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Turska-Kawa 26/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.