Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityczne Public Relations 05-DK-S2-PPR17
Konwersatorium (K) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Abramczyk G, Bonikowska M., Bralczyk J. i inni: Komunikatorzy, Wpływ Wrażenie Wizerunek, Warszawa - Bydgoszcz 2000.

Annusewicz O., Polityczne Public Relations, "Studia Politologiczne" Vol. 9

Cichosz M., (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003

Giereło K.: Wizerunek polityka. [w:] B. Ociepka: Public relations w teorii i praktyce. Wrocław 2003

Kolczyński. M. Strategie komunikowania politycznego. Katowice 2008

M. Mazur, Marketing polityczny. Wyczerpujący przegląd technik i metod stosowanych w kampanii wyborczej, Warszawa 2002

McCombs M.: Ustanawianie agendy. Media masowe i Ustanawianie agendy opinia publiczna, Kraków 2008

Michalczyk S.: Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu. Katowice 2005

Olędzki J., Tworzydło D (red.): Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, PWN Warszawa 2006

Paszkiewicz K.A, Public Relations w polityce, [w:] Jabłoński A.W., Sobkowiak L. Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław 2002

Płudowski T.: Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych, Warszawa 2008

Podobas I.: Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych, Warszawa 2011

Przybylski H.: Marketing polityczny a polityczne Public Relations [w:] Public Relations. Teoria i praktyka komunikowania, Katowice 2007.

Seitel F.P.: Public Relations w praktyce, Warszawa 2003.

Tworzydło D.: Public relations w polityce. Korzyści wynikające z procesu budowania relacji oraz błędy w interpretacji definicji, „Polityka i Społeczeństwo” 1(11) / 2013

Wojcik K.: Public Relations Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywnego uczestnictwa na zajęciach i poziomu przygotowania. Udział w dyskusjach na większości zajęć – odnotowywanie aktywności. Ocena prezentacji grupowej - planu strategii wizerunkowej wybranego podmiotu politycznego, ocena pracy semestralnej - krótkiego eseju poświęconego wybranemu aspektowi politycznego public relations.

Zakres tematów:

Istota politycznego public relations

Definicje pojęcia „public relations” i specyfika politycznego PR

Zasady i cele public relations w tym szczególnie politycznego PR

Public relations a inne formy komunikowania perswazyjnego (public relations a marketing/marketing polityczny, public relations a reklama/reklama polityczna

public relations a propaganda. Polityczne public relations a dziennikarstwo polityczne

Zastosowanie mechanizmu public relations w polityce

Kształtowanie wizerunku partii politycznych i polityków

Środki politycznego public relations, wykorzystanie mediów (w tym mediów internetowych) w politycznym PR

Rola specjalistów od kształtowania wizerunku w partiach politycznych

Etyka w działalności public relations

Przygotowywanie strategii public relations

Znaczenie i perspektywy wykorzystania public relations w polityce

Metody dydaktyczne:

Dyskusja moderowana przez prowadzącego zajęcia, - analizowanie i rozwiązywanie praktycznego problemu z zakresu politycznego PR.

metoda "burza mózgów", prezentacja grupowa przygotowywana i prezentowana w trzyosobowych grupach - plan strategii wizerunkowej wybranego podmiotu politycznego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bernard Grzonka 32/27 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Bernard Grzonka 28/27 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Bernard Grzonka 20/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.