Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

OGÓLNE PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNE B 0301-MT-S2-12-OPPSB
Wykład (W) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Fontana, D. (1998). Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Zysk i S-ka.

2. Klimasiński, K. (2000). Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Kraków: Wydawnictwo UJ.

3. Korczyńska, J. (2007). Zarządzanie ogniem. Metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu. (s. 193-210) W: O. Konieczny i R. Schmidtke (red.). Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw. Katowice: WYG International.

4. Strelau, J. (red.) (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWN. (t. 3., s. 225-280 - dział IX Edukacja).

5. Sęk, H., Brzezińska, A. I. (2008). Podstawy pomocy psychologicznej. (t. 2, s. 736 - 784). W: J. Strelau, D. Doliński (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

6. Zimbardo, Ph., Ruch, F. (1996). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. (s. 582-622).

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zakres tematów:

1. Stres i radzenie sobie

2. Wypalenie zawodowe - przyczyny, symptomy, strategie zaradcze

3. Psychologia wychowania - wprowadzenie do problematyki; wychowanie jako czynnik rozwoju człowieka

4. Socjalizujący i emancypujący wpływ wychowania, koncepcje rozwoju człowieka a modele wychowania

5. Interakcje wychowawcze i strategie działań wychowawczych

6. Nabywanie kompetencji. Analiza procesu nauczania.

7. Cele uczenia się - czynniki motywacyjne i poznawcze w procesie kształcenia

8. Inteligencja jako przejaw różnic indywidualnych - uczeń z niepełnosprawnością intelektualną i uczeń wybitnie uzdolniony

9. Pojecie normy i patologii. Zaburzenia osobowości.

10. Zaburzenia rozwojowe, zachowania i emocjonalne u dzieci i młodzieży. Zaburzenia odżywiania.

11. Agresja i przemoc w środowisku szkolnym - metody przeciwdziałania

12. Uzależnienie, nadużywanie, eksperymentowanie - substancje psychoaktywne (klasyfikacja i działanie) cz. I

13. Uzależnienie, nadużywanie, eksperymentowanie - substancje psychoaktywne (klasyfikacja i działanie) cz. II. Uzależnienia behawioralne

14. Nauczyciel w procesie komunikacji. Radzenie sobie z konfliktem

15. Podstawy pomocy psychologicznej - formy i zasady udzielania wsparcia.

Metody dydaktyczne:

wykład interaktywny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:00, sala 224
Elżbieta Turska 7/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.