Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia 01-BT-S2-2BT-29
Wykład (W) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Gawęcki J. i wsp. 1998 (i wydania nowsze). Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Bednarski W., Reps A. (red). 2003. Biotechnologia żywności. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., (red). 2003. Mikrobiologia techniczna. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

4. Kunachowicz H., Czarnowska – Misztal E., Turlejska H. 2000. Zasady żywienia człowieka. WSiP, Warszawa.

5. Zaremba M. L., Borowski J. 1994. Podstawy mikrobiologii lekarskiej. PZWL, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zobowiązani będą do napisania testu zaliczeniowego obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach. Test zawiera 10 pytań otwartych. Student maksymalnie może otrzymać 20 punktów.

Końcowa ocena z testu pisemnego ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów.

Skala procentowa :

0%-54% odpowiedzi poprawnych - ocena niedostateczna

55%-65% odpowiedzi poprawnych - ocena dostateczna

66%-70% odpowiedzi poprawnych - ocena plus dostateczna

71%-80% odpowiedzi poprawnych - ocena dobra

81%-90% odpowiedzi poprawnych - ocena plus dobra

91% -100% odpowiedzi poprawnych - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

Mikrobiologiczna kontrola żywności. Prawo żywnościowe. Mikroflora produktów żywnościowych (surowce roślinne i zwierzęce) i jej znaczenie. Etiologia zatruć pokarmowych. Toksyny wytwarzane przez mikroorganizmy. Drobnoustroje wywołujące choroby przewodu pokarmowego. Charakterystyka metod mikrobiologicznych stosowanych w badaniu żywności oraz jej przetworów (zawartych w normach Polskiego Komitetu Normalizacji). Izolacja mikroorganizmów z różnych produktów żywnościowych. Mikrobiologiczne podstawy przechowywania oraz utrwalania żywności.

Wartość odżywcza i energetyczna żywności. Przetwarzanie żywności i pasz. Dodatki do żywności. Różnorodność budowy przewodu pokarmowego w świecie zwierząt. Trawienie i wchłanianie. Enzymy i hormony w przewodzie pokarmowym. Rola układu nerwowego w sterowaniu głodem i apatytem oraz funkcjami przewodu pokarmowego. Zaburzenia funkcji układu pokarmowego. Zasady dietetyki.

Metody dydaktyczne:

Wykłady z użyciem prezentacji multimedialnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:00 - 11:00, sala B-01
Mirosław Nakonieczny, Katarzyna Kasperkiewicz 17/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.