Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia sanitarna 01-BT-SR-S2-2BT-30
Laboratorium (L) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bobrowski M. Podstawy biologii sanitarnej. Wyd. Ekon i Srod. 2002.

2. Libudzisz Z., K. Kowal. Mikrobiologia techniczna. Politechnika Łódzka, Łódź 2000.

3. Kańska Z. i in. Ćwiczenia laboratoryjne z biologii sanitarnej. Oficyna Wyd. Polit. Warszawa 2001.

4. Polskie Normy

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność na zajęciach. Dopuszczalna jest 1 nieobecność usprawiedliwiona.

• Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej (instrukcje, wyniki, wnioski).

• Teoretyczne przygotowanie do zajęć (instrukcja, znajomość zalecanego materiału teoretycznego).

• Zaliczenie testu pisemnego, obejmującego materiał teoretyczny obowiązujący na laboratoriach. Test zawiera 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Każde z pytań oceniane będzie w skali od 0 do 1 pkt. Student może otrzymać max. 20 punktów. Czas trwania testu 40 minut.

• Skala procentowa klasyfikacji:

0- 54% odpowiedzi poprawnych – ocena niedostateczna

55-65% odpowiedzi poprawnych – ocena dostateczna

66-70% odpowiedzi poprawnych – ocena plus dostateczna

71-80% odpowiedzi poprawnych – ocena dobra

81-90% odpowiedzi poprawnych – ocena plus dobra

91-100% odpowiedzi poprawnych – ocena bardzo dobra

• Podczas trwania laboratoriów, prowadzący ocenia postawę studenta (udział czynny lub bierny) oraz umiejętność wyrażania i uzasadniania swoich opinii – ocena ciągła pracy studenta.

• Aktywność ciągłą studenta oceniana jest w skali punktowej od 0 do 1 pkt, gdzie:

• 1 – student bierze czynny udział w dyskusji i potrafi uzasadnić swoja opinię

• 0 - student prezentuje bierną postawę, nie uczestniczy w dyskusji, nie posiada umiejętności wyrażania i uzasadniania swojej opinii.

Zakres tematów:

1.Kontrola skuteczności sterylizacji termicznej z wykorzystaniem wskaźników biologicznych.

2. Chemiczne metody dezynfekcji. Ocena działania środków dezynfekcyjnych.

3. Oznaczanie obecności bakterii chorobotwórczych w wodzie metodą bakteriologicznych wskaźników sanitarnych.

4. Analiza bakteriologiczna gleb dla celów sanitarnych. Posiew.

5. Analiza bakteriologiczna gleb dla celów sanitarnych. Odczyt.

6. Test zaliczeniowy obejmujący materiał z Laboratoriów.

Metody dydaktyczne:

Samodzielna i grupowa praca studentów pod nadzorem prowadzącego, wykonanie eksperymentów na podstawie instrukcji, analiza wyników i formułowanie wniosków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.