Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z marketingu 08-MA-S1-P081-4
Konwersatorium (K) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://-
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

- Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003 i nast.,

- Kotler Ph., Marketing, Wyd. Felberg SJA., Warszawa 1999 i nast.,

- Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa, 2002 i nast.

- Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005

- Burk Wood M., Plan marketingowy, PWE, Warszawa 2007

- Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 2002

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła: obejmująca aktywność podczas zajęć, tj. obecność i poprawne wykonanie zadanych ćwiczeń i analiz.

2. Opracowanie w grupach i prezentacja pracy dotyczącej wybranego zagadnienia:

- uproszczony plan marketingowy wybranego przedsiębiorstwa;

- marketing w firmie - promocja nowopowstałej firmy;

- charakterystyka narzędzi marketingu w działalności wybranego przedsiębiorstwa;

- działania marketingowe związane z wprowadzeniem nowego produktu do asortymentu: np. wyrobów przemysłowych – komputerów, telefonów komórkowych itp.; wyrobów kosmetycznych; usług bankowych; usług budowlanych...;

- działania promocyjne na wybranym przykładzie.

Ocenie podlega prezentacja wyników pracy zespołu – dobór treści, w tym wybór materiałów źródłowych, i sposób prezentacji. Uzyskana ocena jest oceną zespołową – jednakową dla wszystkich członków zespołu.

Zakres tematów:

- Zadowolenie klienta jako cel działalności marketingowej

- Analiza otoczenia marketingowego

- Analiza rynku konsumenta i zachowania nabywcy

- Identyfikacja segmentów rynkowych i wybór rynków docelowych

- Koncepcja marketing-mix

- Cena i produkt jako elementy marketingu

- Strategia promocji

- Zarządzanie kanałami dystrybucji

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w formie konwersatoryjnej, polegają na rozwiązywaniu zadań o charakterze studium przypadku w oparciu o treści teoretyczne, dyskusji grupowej i prezentacji wyników prac zespołów na forum

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 16:30 - 18:00, sala P/1/10
Barbara Batko 9/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.