Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z marketingu 08-MA-S1-P081-4
semestr letni 2017/2018
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wybrane zagadnienia z marketingu 08-MA-S1-P081-4
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Konwersatorium (K), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi piątek (parzyste), 16:30 - 18:00
sala P/1/10
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 10
Prowadzący: Barbara Batko
Strona domowa grupy: http://-
Literatura:

literatura zalecana:

- Kotler Ph., Marketing, Rebis - Dom Wydawniczy, 14th Edition Warszawa 2012

- Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, wyd. II, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:

- Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002

- Królewski J., Sala P., E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa 2016

- Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005

- Setiawan I., Kartajaya H., Kotler Ph., Marketing 4.0, MT Biznes, Warszawa 2017

Inne noepublikowane materiały dydaktyczne

Zakres tematów:

- Analiza przypadków firm stosujących różne strategie, m.in.: produktową, sprzedażową, marketingu społecznego

- Sposoby zdobywania klienta i budowania jego lojalności – analiza przypadków

- Rozpoznawanie czynników makrootoczenia

- Zachowania konsumenta w procesie decyzyjnym. Wybór narzędzi kształtowania zachowań klientów

- Przykłady tworzenia segmentów rynkowych i stosowania kryteriów segmentacji dla różnych produktów

- Wybór nazwy marki dla wybranych produktów, tworzenie koncepcji nowego produktu

- Praktyczne zastosowanie metod wyznaczania cen: progi cenowe; polityka rabatowa

- Opracowanie sloganów reklamowych, tekstu artykułu sponsorowanego

- Wybór kanałów dystrybucji do różnych typów produktów lub usług

Metody dydaktyczne:

zajęcia w formie konwersatoryjnej – rozwiązywanie zadań problemowych o charakterze studium przypadku w oparciu o treści teoretyczne; ćwiczenia pisemne, dyskusja grupowa i prezentacja wyników prac zespołów na forum

Metody i kryteria oceniania:

1. ocena ciągła

- wymagania merytoryczne: udział w zajęciach, aktywność i zaangażowanie słuchacza adekwatnie do tematu zajęć;

- kryteria oceny: ocenie podlega indywidualna aktywność i zaangażowanie słuchacza w pracę zespołową podczas zajęć; obecność na ćwiczeniach obowiązkowa; do zaliczenia dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność;

- przebieg procesu weryfikacji: oceny dokonuje prowadzący na podstawie obserwacji zaangażowania słuchacza na zajęciach kontaktowych oraz postępów w uczeniu się oraz pracy indywidualnej i zespołowej;

2. praca zaliczeniowa zespołowa - projekt w grupach 2-3 osobowych

- wymagania merytoryczne: opracowanie i prezentacja projektu wybranych działań marketingowych nowopowstającej lub istniejącej firmy zawierającego wszystkie lub wybrane elementy dyskutowane podczas ćwiczeń i prezentowane podczas wykładu;

- kryteria oceny: ocenie pracy zespołu podlega jakość opracowania: stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania, poprawność logiczna i jakość wniosków; sposób pracy – zaangażowanie we wspólne zadanie, podział pracy i współpraca; ocena jest oceną zespołową

- przebieg procesu weryfikacji: w trakcie ostatniego spotkania ćwiczeniowego każdy z wyłonionych na początku zajęć zespołów prezentuje wyniki projektu na forum i uzasadnia prezentowane stanowisko w czasie dyskusji;

oceny prezentacji dokonuje prowadzący uwzględniając ewentualne argumenty grupy konwersatoryjnej i ocenianego zespołu

Uwagi:

4 semestr inżynierii materiałowej - nauka o materiałach /I stopnia/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.