Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki specjalnej 12-PE-AR-S1-2PPS
Wykład (W) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna Od tradycji do współczesności, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015

Barnes C., Mercer G.: Niepełnosprawność, Warszawa 2008.

Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 1998, WSPS.

Smith D.D.: Pedagogika specjalna. T.1-2. Warszawa 2009, PWN.

Wyczesany J.: Pedagogika osób upośledzonych umysłowo. Kraków 2005, Impuls.

Vasek S., Stankowski A.: Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice 2006.

Seria : Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, Wyd. Impuls, Kraków;

Czasopismo: Szkoła specjalna

Chodkowska M. (red.): Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. Lublin 1999. Wyd. UMCS

Cytowska B., Winczura B., Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, Kraków 2007, Wyd. Impuls

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2005, Wyd. UAM.

Gajdzica Z.: Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób upośledzonych umysłowo. Katowice 2007. Wyd. UŚ

Kosakowski Cz. (red.): Nauczanie i wychowanie osób upośledzonych umysłowo. Toruń 2001, Akapit

Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 1995, WSiP

Palak Z. (red.): Pedagogika specjalna w zreformowanym ustroju edukacyjnym. Lublin 2001, Wyd. UMCS

Metody i kryteria oceniania:

Prawidłowe odpowiedzi udzielone na piśmie, potwierdzające znajomość treści wykładów, ćwiczeń oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej oraz wybranych artykułów w czasopismach naukowych:

- 5 punktów – bdb,

- 4 punkty- db,

- 3 punkty – dst

- Poniżej 3 punktów - ndst

• egzamin pisemny składający się z 5 pytań

• czas trwania 45 min.,

• informacja o uzyskanych ocenach – do 7 dni.

Zakres tematów:

• Przedmiot pedagogiki specjalnej. Cele i zadania pedagogiki specjalnej

• Pedagogika specjalna w ujęciu historycznym

• Interdyscyplinarność i integralność teorii i praktyki pedagogiki specjalnej

• Działy pedagogiki specjalnej. Podstawowe pojęcia

• Pojęcie i typy rehabilitacji. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

• Paradygmaty w pedagogice specjalnej

• Wczesna, interdyscyplinarna, rozwinięta diagnoza

• Korekcja i kompensacja w obrębie pedagogiki specjalnej

• Osoba niepełnosprawna w kontekście zmiany społecznej – uwarunkowania historyczne, kulturowe i społeczne funkcjonowania ludzi niepełnosprawnych

• Osobowość i powinności pedagoga specjalnego

• System kształcenia i wychowania specjalnego

• Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób niepełnosprawnych

Metody dydaktyczne:

Metody podające: objaśnienie i/lub wyjaśnienie.

Metody problemowe: metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna z prezentacją materiału ilustracyjnego w formie multimedialnej, metody audiowizualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Wrona 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.