Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do tyflopedagogiki 12-OA-S1-6WDT
Wykład (W) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

K. Czerwińska, Adaptacja materiałów do nauki czytania i pisania dla dzieci słabo widzących, „Wychowanie na co Dzień”, 2007, nr 9.

K. Czerwińska, Adaptacja pomocy tyfloglottodydaktycznych w szkołach integracyjnych, „ Szkoła Specjalna”, 2007, nr 3

K. Czerwińska, Przygotowanie pomocy dydaktycznych dla dziecka z dysfunkcją wzroku w wieku wczesnoszkolnym, W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym ( red.) K. Kusiak, I. Nowakowska-Buryła, R.Stawinoga, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,2009

S. Jakubowski (red.) Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej : poradnik dla nauczycieli, M E N i S Warszawa, 2005

U. Nadolna, Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole masowej, „Życie Szkoły”, 2010, nr 1

U. Nadolna, Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole ogólnodostępnej, „Rewalidacja”, 2009, nr 1

M. Paplińska, Bajka o Królewnie Śnieżce - francuski sposób przygotowania niewidomych dzieci do czytania i pisania pismem Braille`a, „Szkoła Specjalna”, 2007, nr 1

W. Umławska, Wady postawy ciała u dzieci ze schorzeniami narządu wzroku, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2008,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Student prezentuje usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć z tyflopedagogiki , właściwej tej subdyscyplinie terminologii, zaburzeń wzroku, etiologii, metod diagnozowania oraz znaczenia wczesnej diagnostyczki i rehabilitacji a także społecznego funkcjonowania osób dysfunkcją wzroku.

Zakres tematów:

• Tyflopedagogika jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej

• Historia edukacji dzieci z dysfunkcją wzroku

• Etiologia zaburzeń wzroku

• Definicje i klasyfikacje uszkodzeń wzroku – następstwa funkcjonalne zaburzeń wzrokowych

• Rozwój emocjonalny i społeczny dzieci z dysfunkcją wzroku

• Teoria i praktyka wspierania rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym wzrokiem w kontekście prawnych i systemowych warunków

• Postawy społeczne wobec osób z dysfunkcją wzroku

Aktywizacja zawodowa osób z dysfunkcją wzroku

Metody dydaktyczne:

Podające z wykorzystaniem środków multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Wrona 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.