Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do tyflopedagogiki 12-OA-S1-6WDT
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

K. Czerwińska, Adaptacja materiałów do nauki czytania i pisania dla dzieci słabo widzących, „Wychowanie na co Dzień”, 2007, nr 9.

K. Czerwińska, Adaptacja pomocy tyfloglottodydaktycznych w szkołach integracyjnych, „ Szkoła Specjalna”, 2007, nr 3

K. Czerwińska, Przygotowanie pomocy dydaktycznych dla dziecka z dysfunkcją wzroku w wieku wczesnoszkolnym, W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym ( red.) K. Kusiak, I. Nowakowska-Buryła, R.Stawinoga, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,2009

S. Jakubowski (red.) Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej : poradnik dla nauczycieli, M E N i S Warszawa, 2005

U. Nadolna, Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole masowej, „Życie Szkoły”, 2010, nr 1

U. Nadolna, Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole ogólnodostępnej, „Rewalidacja”, 2009, nr 1

M. Paplińska, Bajka o Królewnie Śnieżce - francuski sposób przygotowania niewidomych dzieci do czytania i pisania pismem Braille`a, „Szkoła Specjalna”, 2007, nr 1

W. Umławska, Wady postawy ciała u dzieci ze schorzeniami narządu wzroku, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2008,

Metody i kryteria oceniania:

Projekt przygotowana w grupie:

• 10-15 minutowa prezentacja multimedialna zgodnie z ustalonym harmonogramem i jej omówienie

Kryteria oceny: klarowność i przejrzystość prezentowanych treści; powiązanie z praktyką i pozostałymi treściami omawianymi na zajęciach (kompatybilność treści); odniesienia do literatury, przygotowanie kopii dla prowadzącego zajęcia

Zakres tematów:

1. Funkcjonowanie narządu słuchu (budowa ucha, słuch fizyczny, słuch fonematyczny, Charakterystyka podstawowych terminów stosowanych w tyflopedagogice: kompensacja, wyobrażenia surogatowe, werbalizmy, blindyzmy

2. Etapy przygotowania ucznia niewidomego do nauki czytania i pisania brajlem

3. Rozwojowy program percepcji dotykowej Saly Mangold i rozpoznawanie liter brajlowskich

4. Grafika dotykowa w nauczaniu dzieci niewidomych

5. Konsekwencje słabo wzroczności

6. Problemy uczniów słabo widzących w nauce czytania i pisania

7. Wytyczne do adaptacji materiału czytelniczego

Wybrane formy i metody organizacji zajęć ruchowych dla uczniów słabo widzących

Metody dydaktyczne:

metoda rozmowy, poglądowa, poszukująca, działania praktycznego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Wrona 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.