Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju 12-PE-WD-N2-2TPW
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Maas V.F., Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2007.

Piotrowicz R. Rozwój i praca niepełnosprawnego umysłu – granice i bariery, (w):Gorajewska D. (red.): Rodzina. Normalność w niepełnosprawności. Wydawnictwo Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2007

Artykuły w czasopismach: Piotrowicz R. Wczesna interwencja – podjąć wyzwanie. Biuletyn Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Łódź98/2, 1998 s.18-22 Piotrowicz R. Wieloprofilowe usprawnianie dziecka z uszkodzeniem mózgu - istota rehabilitacji. Biuletyn Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Łódź 99/3, 1999

Serafin T. (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców, MENiS, Warszawa 2005.

Serafin T. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w:) Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców, ABC Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja indywidualna przygotowana w formie pisemnej w grupach dwu lub trzyosobowych:

• 10 stron maszynopisu

• Najważniejsze zagadnienia funkcjonowania osób z danym rodzajem niepełnosprawności w kontekście funkcjonowania różnych instytucji socjalnych, rehabilitacyjnych, w środowisku lokalnym - Odniesienie się do literatury.

• Kryteria oceny: klarowność i przejrzystość prezentowanych treści; poziom wykorzystania wiedzy z zajęć i znajomości instytucji działających lokalnie, pomysłowość w konstruowaniu systemu wsparcia, dostarczenie projektu na czas

• Prezentację indywidualną należy oddać do 15 maja

Zakres tematów:

Wczesne wspomaganie dziecka z:

-dysfunkcją wzrokową

-dysfunkcją słuchową

- z zaburzeniami ruchowymi

-całościowymi zaburzeniami rozwoju

Współpraca z rodzicami i ich udział w procesie wczesnego wspomagania

Program INSITE jako przykład dobrej praktyki – domowa wczesna interwencja

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca z tekstem, prezentacja i analiza indywidualnych przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Chojnacka-Synaszko 21/20 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Chojnacka-Synaszko 22/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.