Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WD-N2-2TPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Student zapozna się z podstawowymi informacjami z zakresu:

Treści:

-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością w Polsce i na świecie – podstawowe teorie

- Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki szkolnej)

- Proces uczenia się i nauczania dziecka niepełnosprawnego w wieku od 0 do 6 roku życia

- Modyfikacja metod pracy z małym dzieckiem niepełnosprawnym z wykorzystaniem potencjału rodziny

- Wsparcie instytucjonalne i poza instytucjonalne w procesie wczesnego wspomagania

Pełny opis:

Wykład oraz ćwiczenia ma za zadanie zapoznać studenta z charakterystyką modelu wczesnej interwencji oraz procesami wczesnej interwencji w Polsce – charakterystyka podstawowych terminów oraz form organizacyjnych. Przedstawia charakterystykę działań profilaktycznych prowadzonych w ramach wczesnej interwencji – interdyscyplinarność oddziaływań

Literatura:

H.Borzyszkowa (2002), Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym [W:] D.Lotz, K.Wenty, W.Zeidler (red.) Diagnoza dla osób niepełnosprawnych, Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin.

J.Cieszyńska, M.Korendo (2008), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.

H.Cudak (2000), Funkcjonowanie rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiczne TWP, Warszawa.

M.Czub (2003), Znaczenie wczesnych więzi społecznych dla rozwoju emocjonalnego dziecka, „Forum Oświatowe” t.2.

Cytowska B., Winczura B. (2000), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa

L.Eliot (2003), Co tam się dzieje?

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny z małym dzieckiem niepełnosprawnym oraz zachodzących w niej relacjach społecznych, prawidłowo wskazuje odpowiedni dla danej rodziny systemy wsparcia instytucjonalnego i poza instytucjonalnego

zna teorie na temat wychowania i uczenia się dziecka w wieku od 0 do 6 roku życia o niezaburzonym i zaburzonym rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych i rewalidacyjnych.

Z zakresu umiejętności student:

ma praktyczne umiejętności poszukiwania twórczych metod pracy z rodziną z małym dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością z wykorzystaniem indywidualnych zasobów rodziny;

potrafi wyznaczyć wspólnie wraz z rodzicami dziecka niepełnosprawnego cele oddziaływań rewalidacyjnych oraz drogi wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, wykorzystując umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Student w kontaktach z rodzinami dzieci niepełnosprawnych i w zespołach interdyscyplinarnych charakteryzuje się twórczą i poszukującą nowych metod postawą

w kontaktach interpersonalnych wykazuje się postawą szacunku i zrozumienia dla osób znajdujących się trudnej sytuacji

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Natalia Józefacka, Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Wczesne wspomaganie rozwoju jest modułem gruntującym wiedzę z podstaw pedagogiki specjalnej oraz rozszerzającym szczegółową wiedzę na temat wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Ważnym celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji, strukturą systemów wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w Polsce i innych krajach. Zajęcia służą także poznaniu sytuacji trudnych w wczesnym wspomaganiu, mechanizmów wykluczających i integrujących w grupie rodzinnej, roli i zadań terapeutów oraz poznaniu podstawowych metod pracy z bardzo małym dzieckiem i jego rodziną

Ważne by w trakcie zajęć studenci nabyli prawidłowych postaw wobec rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, wdrożyli się do ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i systematycznego działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Wczesne wspomaganie rozwoju jest modułem gruntującym wiedzę z podstaw pedagogiki specjalnej oraz rozszerzającym szczegółową wiedzę na temat wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Ważnym celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji, strukturą systemów wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w Polsce i innych krajach. Zajęcia służą także poznaniu sytuacji trudnych w wczesnym wspomaganiu, mechanizmów wykluczających i integrujących w grupie rodzinnej, roli i zadań terapeutów oraz poznaniu podstawowych metod pracy z bardzo małym dzieckiem i jego rodziną

Ważne by w trakcie zajęć studenci nabyli prawidłowych postaw wobec rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, wdrożyli się do ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i systematycznego działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Chojnacka-Synaszko
Prowadzący grup: Barbara Chojnacka-Synaszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Wczesne wspomaganie rozwoju jest modułem gruntującym wiedzę z podstaw pedagogiki specjalnej oraz rozszerzającym szczegółową wiedzę na temat wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Ważnym celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji, strukturą systemów wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w Polsce i innych krajach. Zajęcia służą także poznaniu sytuacji trudnych w wczesnym wspomaganiu, mechanizmów wykluczających i integrujących w grupie rodzinnej, roli i zadań terapeutów oraz poznaniu podstawowych metod pracy z bardzo małym dzieckiem i jego rodziną

Ważne by w trakcie zajęć studenci nabyli prawidłowych postaw wobec rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, wdrożyli się do ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i systematycznego działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Chojnacka-Synaszko
Prowadzący grup: Barbara Chojnacka-Synaszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się ze specyfiką organizacji i funkcjonowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej

interwencji na terenie Polski oraz poza jej granicami. Zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny z małym dzieckiem niepełnosprawnym / zagrożonym niepełnosprawnością oraz zachodzących w niej relacjach społecznych oraz o możliwym dla danej rodziny systemie wsparcia. Systematyzują wiedzę dotyczącą teorii wychowania i uczenia się dziecka w wieku od 0 do 6 roku życia o niezaburzonym i zaburzonym rozwoju. Zajęcia służą także poznaniu sytuacji trudnych w wczesnym wspomaganiu, mechanizmów wykluczających i integrujących w grupie rodzinnej, roli i zadań terapeutów oraz poznaniu podstawowych metod pracy z bardzo małym

dzieckiem i jego rodziną. Studenci nabywają praktyczne umiejętności poszukiwania twórczych metod pracy z rodziną z małym dzieckiem

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością z wykorzystaniem indywidualnych zasobów rodziny. Poznają interdyscyplinarność oddziaływań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.