Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monograficzne: Kobieta w nauce o mediach i komunikowaniu 05-DK-S1-KM10-12.
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

K. Ślęczka, Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Wydawnictwo „Książnica”, Katowice 1999 (fragmenty)

Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, Warszawa 2014 (fragmenty)

Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran, Kobiety mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa 2008 (fragment)

Ch. Silling, Socjologia ciała, Warszawa 2010 (fragmenty)

M. Jeziński, M. Nowak-Paralusz, Problematyka kobieca – konteksty, Toruń 2013 (fragmenty)

K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka, Gender w społeczeństwie polskim, Kraków 2011 (fragmenty)

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000 (fragmenty)

J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2008 (fragmenty)

M. Pataj, (Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014 (fragmenty)

K. Wódź, Płeć w zwierciadle mass mediów, Dąbrowa Górnicza 2004 (fragmenty)

M. Klimowicz, A. Pacześniak, A. Wiktorska-Święcka, Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 (fragmenty)

J. Marszałek-Kawa, Kobiety w polityce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 (fragmenty)

Ł. Wawrowski, „Zintegrowany model wyjaśniania” – w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania kobiet w strukturach politycznych [w:] Płeć w życiu politycznym. Red. M. Jeziński, M. Wincławska, B. Brodzińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.

M. Kimmel, Społeczeństwo Genderowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

P.M. Wiśniewska, Wizerunek kobiety w mediach. Analiza porównawcza tematyki poświęconej kobietom w prasie polskiej i niemieckiej u schyłku pierwszej dekady XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2014.

A. Siemińska, Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z konwersatorium monograficznego składają się następujące elementy:

1. Na każdych zajęciach będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu, a składową oceny końcowej z konwersatorium monograficznego będzie aktywność studenta na poszczególnych zajęciach, w czasie całej realizacji modułu.

2. Ocena z przygotowanego projektu.

Akcent zostanie położony na umiejętność wyciągania wniosków oraz zdolność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Ponadto będzie brana pod uwagę zgodność prezentowanych danych z tematem, dokładność analiz, uwzględnienie wskazówek prowadzącego zajęcia, zrozumienie omawianego zagadnienia, umiejętność formułowania hipotez i wyciągania wniosków oraz ocena z pracy pisemnej.

Zakres tematów:

1. Feminizm

2. Płeć a nauce o mediach i komunikowaniu – obszary zainteresowań

3. Płeć w przekazach medialnych.

4. Kobieta vs. mężczyzna – różnice w komunikacji interpersonalnej.

5. Obraz kobiety w wybranych mass mediach.

6. Kobieta w polityce.

7. Kobieta a tabloidyzacja mediów oraz zjawisko celebrytyzacji.

8. Stereotypy płci w mediach.

9. Reklama a płeć.

10. Kobieta i mężczyzna w sieci internetowej.

11. Gender mainstreaming.

12. Ciało kobiece w mediach.

13. Obraz singielki w wybranych mediach.

14. Rodzina w mass mediach.

15. Płeć w zawodzie dziennikarza.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana

- opis wyjaśniający,

- aranżowanie dyskusji

- wystąpienia ustne

- przygotowywanie wymaganych na zajęcia materiałów

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Brzoza-Kolorz 23/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.