Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza w resocjalizacji 12-PE-RM-S2-DR
Ćwiczenia (C) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Jarosz E., Wysocka E.: Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

Jarosz E.: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2007

Wysocka E.: Diagnostyka pedagogiczna, Kraków 2013

Wysocka E.: Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008

Deptuła M. (red.): Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz 2006

Deptuła M. (red.): Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz 2005

Reykowski J. (red.): Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Warszawa 1980

Wojciszke B., Plopa M. (red.): Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, Kraków 2003

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna

• znajomość treści omawianych na ćwiczeniach

• posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej

• obecności na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

• aktywny udział w zajęciach

Praca pisemna – diagnoza resocjalizacyjna (wraz z prognozą)

• wykorzystanie co najmniej 3 technik diagnostycznych

• praca pisemna w oparciu o diagnozę indywidualnego przypadku dziecka lub adolescenta w wieku (7-17 lat)

• diagnoza przyczynowa, diagnoza stanu, prognoza

• przywołanie przynajmniej 3 źródeł z literatury przedmiotu

Kryteria oceny projektu:

• Terminowość oddania

• Zgodność merytoryczna w wymogami wyznaczonymi w opisie

• Estetyka, klarowność i przejrzystość prezentowanych treści; poziom wykorzystania wiedzy z zajęć

Kryteria zaliczenia ćwiczeń - Ocena:

(5.0) Bardzo dobra– praca pisemna i aktywny udział w zajęciach na bdb., obecność 14/15 spotkań, przygotowanie do zajęć

(4.0) Dobra - praca pisemna i aktywny udział w zajęciach na db., obecność 14/15 spotkań, przygotowanie do zajęć

(3.0) Dostateczna - praca pisemna i aktywny udział w zajęciach na dst., obecność 14/15 spotkań, przygotowanie do zajęć

Prowadzący zakłada możliwość weryfikacji przygotowania do poszczególnych zajęć w dowolnej formie ustnej i/lub pisemnej.

Zakres tematów:

• Diagnoza psychologiczna na potrzeby resocjalizacji – zakres badanych zmiennych

• Diagnoza różnicowa zaburzeń antyspołecznych – zaburzenia osobowości, skrajna aspołeczność i zaburzenia psychopatyczne

• Kontakt diagnostyczny z podmiotami procesu diagnozy resocjalizacyjnej (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi) – kompetencje diagnosty (interpretacyjne, komunikacyjne, metodologiczne)

• Diagnoza sytuacji rodzinnej

• Wybrane techniki twórcze i projekcyjne w diagnozie resocjalizacyjnej

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Kwadrans 9/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.