Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria sztuki ponowoczesnej 13D-SP-S3-TSP
Wykład (W) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

A. D’Aleva: Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008;

S. Fish: Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane. Red. A. Szahaj. Przeł. K. Abriszewski i inni. Kraków 2008.

R. Nycz: Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego. W: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006.

Burzyńska A.: Kulturowy zwrot teorii. W: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006.

R.W. Kluszczyński: Sztuka interaktywna. Od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa 2010.

U. Eco: Interpretacja: historia. W: U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose: Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini. Przeł. T. Bieroń. Kraków 1996.

Piękno w sieci. Estetyka a nowe media. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 1999.

J. Margolis: Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieło sztuki? Wykłady z filozofii sztuki. Red., naukowa K. Wilkoszewska. Przeł. W. Chojna, K. Guczalski, M. Jakubczak, K. Wilkoszewska. Kraków 2004.

R. Solik: Pejzaże sztuki, konteksty sztuki. Cieszyn 2007.

A. Szahaj: O interpretacji. Kraków 2014.

A. Zeidler-Janiszewska: O tak zwanym zwrocie ikonicznym we współczesnej humanistyce. Kilka uwag wstępnych. PDF

literatura uzupełniająca

K. Wejman: Interaktywna sztuka nowych mediów. PDF.

Z. Rosińska: Psychologiczne myślenie o sztuce. Warszawa 1985.

K. Rosner: Hermeneutyka jako krytyka kultury. Heidegger, Gadamer, Ricoeur. Warszawa 1991.

A. Burzyńska: Dekonstrukcja i interpretacja. Kraków 2001.

G. Dziamski: Przełom konceptualny i jego wpływ na praktykę i teorię sztuki. Poznań 2010.

W. Kalaga: Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja. Kraków 2001.

R. Solik: Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego. Katowice 2012.

G. Boehm: O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów. Red. D. Kołacka. Kraków 2014.

W.J.T. Mitchell: Czego chcą obrazy? Przeł. Ł. Zaremba. Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy z zakresu treści kształcenia realizowanych na wykładach, w tym znajomości wybranych koncepcji i teorii sztuki ponowoczesnej oraz poststrukturalnych koncepcji metodologicznych dominujących w ostatnim czterdziestoleciu.

Egzamin ustny

praca pisemne -test ze znajomości wybranej literatury przedmiotu

Uwzględniając efekty kształcenia przedmiotu pod uwagę będą brane następujące kryteria oceny:

 wiedza w zakresie problematyki przedmiotu,

 przygotowanie merytoryczne,

 świadomość uwarunkowań dyskursywnych i metodologicznych w doświadczeniu i rozumieniu dzieła sztuki,

 umiejętność krytycznego i selektywnego wykorzystania wiedzy,

 poprawność formułowania sądów i wniosków, rzeczowość argumentacji.

Zakres tematów:

Szczegółowe treści zajęć:

Blok I

wieloparadygmatyczność sztuki ponowoczesnej

Klasyczny paradygmat sztuki / Sztuka ustrukturowana i sztuka rękodzielna, dzieło a ontologia przedmiotu

Dzieło sztuki jako struktura zamknięta, skończona, kompletna holistyczna

Sztuka partycypacyjna

Sztuka intermedialna i multimedialna

Sztuka interaktywna

Blok II.

Tradycja i epistemologiczna koncepcja interpretacji

Egzegeza i ikonologia – czyli co jest w obrazie i co autor miał na myśli

Hermeneutyka

Interpretacja a dekonstrukcja – nowe perspektywy

„O czytaniu” i „Sztuce czytania” Mieke Bal. Dylematy „czytania i odczytywania” sztuki

„Śmierć autora” w koncepcji Rolanda Barthesa i znaczenie „wspólnot interpretacyjnych”

Interpretacja a obecność dzieła w kulturowej semioprzestrzeni

Blok III.

Hegemonia kultury wizualnej a nowa Bildwissenschaft

Zwrot ikoniczny – Gottfried Boehm i pojęcie iconic turn

Zwrot obrazowy pictorial turn Thomasa Mitchella

Metody dydaktyczne:

Wykład. Dotyczy wybranych aspektów wiedzy o wiodących koncepcjach teoretycznych sztuki ponowoczesnej oraz teoriach metodologicznych.

Wykład w połączeniu z prezentacją audiowizualną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:30 - 11:00, sala 121
Ryszard Solik 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.