Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Immunologia 01-BT-S2-2BT-53
Wykład (W) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Jakóbisiak M. (red.). Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

2.Gliński Z., Jarosz J. Zjawiska odporności przeciwzakaźnej u bezkręgowców. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. Lydyart P.M., Whelan A., Fanger M.W. Immunologia. Krótkie wykłady Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

2. Roitt I., Brostoff J., Male D. Immunologia. red. J. Żeromski. Wydawnictwo Medyczne Słotwiński Verlag, Brema; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008.

3. Buczek J., Deptuła W., Gliński Z., Jarosz J., Stosik M., Wernicki A. Immunologia porównawcza i rozwojowa zwierząt. PWN, Warszawa Poznań, 2000.

4. Kątnik-Prastowska I. Immunochemia w biologii medycznej. Metody laboratoryjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zobowiązani są do napisania testu zaliczeniowego w formie 30 pytań zamkniętych. Student maksymalnie może otrzymać 30 punktów. Test pisemny trwa 45 minut. Końcowa ocena z testu pisemnego ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów. Skala procentowa klasyfikacji:

0%-54% odpowiedzi poprawnych - ocena niedostateczna

55%-65% odpowiedzi poprawnych - ocena dostateczna

66%-70% odpowiedzi poprawnych - ocena plus dostateczna

71%-80% odpowiedzi poprawnych - ocena dobra

81%-90% odpowiedzi poprawnych - ocena plus dobra

91%-100% odpowiedzi poprawnych - ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

1. Immunologia, nauka o odporności - definicja. Patogeny. Zakażenie. Patogenność. Zjadliwość. Toksyczność. Inwazyjność. Egzotoksyny i endotoksyny. Szok septyczny.

2. Wprowadzenie do układu immunologicznego. Morfologia układu immunologicznego. Komórki biorące udział w odpowiedzi immunologicznej.

3. Odpowiedź immunologiczna. Mechanizmy odporności nieswoistej. Reakcje immunologiczne typu humoralnego i komórkowego.

4. Przeciwciała i ich powstanie. Receptory przeciwciał. Przeciwciało monoklonalne. Antygeny. Rozpoznanie. Cytokiny. Pamięć immunologiczna.

5. Główny układ zgodności tkankowej (MHC). Niedobory immunologiczne. Choroby autoimmunizacyjne.

6. Ewolucja układu odpornościowego zwierząt. Komórki i tkanki układu odpornościowego bezkręgowców i kręgowców. Behawioralna regulacja odczynów zapalnych u zwierząt.

7. Składowe i charakter odpowiedzi immunologicznej u bezkręgowców. Odczyny komórkowe: fagocytoza, nodulacja, inkapsulacja. Naturalne substancje przeciwbakteryjne hemolimfy: lizozym, układ oksydazy polifenolowej, lektyny. Molekularne podstawy indukowanej odporności humoralnej bezkręgowców. Substancje efektorowe odpowiedzi immunologicznej.

Metody dydaktyczne:

Wykład przedstawiający wybrane zagadnienia z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych - prezentacje komputerowe ilustrujące omawiane zagadnienia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:00 - 12:00, sala B-204
Katarzyna Kasperkiewicz, Grażyna Wilczek 36/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.