Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura najnowsza 02-FP-S2-LN
Wykład (W) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LEKTURY OBLIGATORYJNE W ROKU AKAD. 2018/2019

A. Poezja

1. Marcin Świetlicki: Zimne kraje [1992]; Schizma [1994]; Pieśni profana [1998].

proponowana literatura*: J. Orska: Co robi z nami historia literatury?; Wiszenie. W: tej-że: Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006. Kraków 2006, s. 113–138; G. Olszański: Trup, który mówi. W zbiorze: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Poznań 2011, s. 64–82.

2. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Nenia i inne wiersze [1990]; Młodzieniec o wzorowych oby-czajach [1994]; Piosenka o zależnościach i uzależnieniach [2008].

proponowana literatura: P. Śliwiński: O stałości rzeczy, których nie ma. Przyczynek do lektury Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. W: tegoż: Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007, s. 245–257; A. Świeściak: Śmiertelne sublimacje. Eugeniusz Tka-czyszyn-Dycki. W: tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków 2010, s. 145–181.

3. Andrzej Sosnowski: Życie na Korei [1992], Konwój. Opera [1999], Po tęczy [2007], Dom ran [2015]

proponowana literatura: G. Jankowicz: Sosnowski i nowoczesność. W zbiorze: Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego. Pod red. G. Jankowicza. Kraków 2003, s. 13-37; T. Pióro: Czas to biurokracja, którą tworzą wszyscy. „Odra” 2000, nr 1 [przedruk w zbiorze: Lekcja żywego języka, dz. cyt., s. 107–115.

4. Darek Foks: Co robi łączniczka [2005 – wspólnie z Z. Liberą]; Przecena map [2005]; Ke-bab Meister [2012], Historia kina polskiego [2015], Wołyń Bourne’a [2016].

proponowana literatura: J. Jarniewicz: Łączniczka w konspiracji. „Twórczość” 2006, nr 3; I. Kowalczyk: Krzywe zwierciadła historii („Co robi łączniczka”). W: tejże: Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii polskiej w polskiej sztuce krytycznej. War-szawa 2010, s. 357–398.

5. Marta Podgórnik: Paradiso [2000]; Długi maj [2004]; Rezydencja surykatek [2011].

proponowana literatura: J. Orska: Królowa poezji. „Odra” 2011, nr 6 [wersja elektro-niczna: http://portliteracki.pl/przystan/teksty/krolowa-poezji/]; Karolina Felberg-Sendecka: Marta Podgórnik [hasło osobowe] w: Polska poezja współczesna. Przewodnik encyklope-dyczny, http://przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/encyklopedia/marta-podgornik/

6. Szczepan Kopyt: yass / możesz czuć się bezpiecznie [2006], buch [2011], kir [2013]

proponowana literatura: A. Kałuża: Energia, materia, grawitacja. Poeta jako krytyk sys-temu władzy. W: tejże: Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci. Kraków 2015, s. 69–95.

7. Justyna Bargielska: Szybko przez wszystko [2013], Nudelmann [2014].

proponowana literatura: A. Kałuża: Czy kobiety muszą mieć ciała? Poetka jako materia-lizacja męskiej fantazji (Justyna Bargielska). W: tejże: Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci. Kraków 2015, s. 95–113.

B. Proza

1. Izabela Filipiak: Absolutna amnezja [1995]

proponowana literatura: M. Janion: Ifigenia w Polsce. W: tejże: Kobiety i duch inności. Warszawa 1996 (wyd. II: 2006, s. 320–345).

2. Olga Tokarczuk: Dom dzienny, dom nocny [1998]

proponowana literatura: P. Czapliński: Śmierć zamieszkana. „Dom dzienny, dom nocny” Olgi Tokarczuk. W: tegoż: Mikrologi ze śmiercią. Motywy fanatyczne we współczesnej lite-raturze polskiej. Poznań 2001, s. 195-212; K. Uniłowski: Proza jako pedagogika społecz-na. (Przypadek „Domu dziennego, domu nocnego” Olgi Tokarczuk). W: Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009. Idee, ideologie, metodologie. Red. A. Galant i I. Iwasiów. Szczecin 2008, s. 215–234.

3. Dorota Masłowska: Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną [2002]

proponowana literatura: Z. Mitosek: Opracowanie do rzeczywistości. W: tejże: Poznanie (w) powieści – od Balzaka do Masłowskiej. Kraków 2003, s. 331-348.

4. Magdalena Tulli: Skaza [2006]

proponowana literatura: E. Wiegandt: Postmodernistyczne alegorie Magdaleny Tulli. W zbiorze: Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009. Poznań 2011, s. 81–83 (lub tejże: Niepokoje literatury. Studia o prozie polskiej XX wieku. Poznań 2010, s. 231–242).

5. Michał Witkowski: Lubiewo [2005] lub Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej [2007]

proponowana literatura: W. Rusinek: Estetyka i rozkład. O świecie przedstawionym Mi-chała Witkowskiego. „FA-art” 2008, nr 2-3, s. 180–189 (nowsza wersja w zbiorze: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1. Red. nauk. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska. Katowice 2014, s. 583–603).

6. Szczepan Twardoch: Drach [2014]

proponowana literatura: W. Rusinek: Genezis z Dracha. „Twórczość” 2015, nr 5, s. 109–112; K. Uniłowski: Kaj som te chopy? O nowej powieści Szczepana Twardocha. „FA-art” 2014, nr 4, s. 146–155.

C. Inne

1. Wybrany dramat: P. Demirski: Śmierć podatnika (2007); D. Masłowska: Między nami do-brze jest (2008); T. Słobodzianek: Nasza klasa (2009)

proponowana literatura: L. Neuger: Splot. Refleksje nad „Naszą klasą” Tadeusza Słobo-dzianka. [Posłowie do:] T. Słobodzianek: Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach, Gdańsk 2009,s. 101-108; J. Krakowska: Demi(d)dramy. [W:] P. Demirski: Parafrazy. Warszawa 2011, s. 475-480; A. Gębala: Polityka pamięci a sprawa polska. „Między nami dobrze jest” Doroty Masłowskiej. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 1 (9).

2. Wybrany reportaż: M. Szczygieł: Gottland (2006), M. Szejnert: Czarny ogród (2007), L. Ostałowska: Farby wodne (2011), A. Domosławski: Śmierć w Amazonii (2013)

proponowana literatura: B. Darska: Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szki-ce o reportażu polskim XXI wieku. Gdańsk 2014.

3. Wybrany utwór z kręgu literatury popularnej: A. Sapkowski: Czas pogardy (1995); M. Krajewski: Śmierć w Breslau (1999); K. Grochola: Nigdy w życiu (2001); J.L. Wiśniewski: S@motność w sieci (2001)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy modułu

Zakres tematów:

1) 4 października 2018 r. – Rok 1989 – cezura czy przełom?; Medialne i rynkowe uwarunkowania życia literackiego;

2) 11 października 2018 r. – Postmodernizm i jego polska recepcja;

3) 18 października 2018 r. – Literatura „małych ojczyzn”;

4) 25 października 2018 r. – Problem literatury kobiecej;

5) 8 listopada 2018 r. – „Fronda” i inne narodowo-konserwatywne środowiska literackie;

6) 15 listopada 2018 r. – Marcin Świetlicki jako spadkobierca nowoczesnego wzoru poety; Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki jako poeta posttraumatyczny;

7) 22 listopada 2018 r. – Eksperyment poetycki po awangardzie. Andrzej Sosnowski i Darek Foks; Poezja wobec kultury popularnej;

8) 29 listopada 2018 r. – Poetyka prozy po roku 1989 („nieepicki model prozy”, fabulacja, alegoryzacja, parodia);

9) 20 grudnia 2018 r. – Krytyczne funkcje literatury najnowszej (na przykładzie twórczości D. Masłowskiej i poezji po roku 2000)

10) 3 stycznia 2019 r. – Proza po roku 2000 i queer; Mitologizacje męskości w prozie Szczepana Twardocha;

11) 10 stycznia 2019 r. – Artykulacje kobiecości w poezji Marty Podgórnik i Justyny Bargielskiej;

12) 17 stycznia 2019 r. – Odmiany współczesnego reportażu;

13) 24 stycznia 2019 r. – Najważniejsze tendencje w prozie popularnej;

14) 31 stycznia 2019 r. – Współczesna dramaturgia i teatr krytyczny.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 103
Dariusz Nowacki 85/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Plac Sejmu Śląskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.